Bankerna söker tekniker som kan kundbeteende

Publicerad 13 februari 2019
Text: Måns Widman

Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Foto: Swedbank
Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Foto: Swedbank
De stora bankerna blir i allt högre grad avancerade it-bolag som driver digitaliseringen i samhället framåt. Men de är bara i början av den här resan. Det kommer att hända mycket under de närmaste åren.

Banksektorn är inne i en mycket stor digital transformation. De nya teknologierna omvandlar banksektorn i grunden. De förändrar affärsprocesser, yrkesroller, arbetssätt och kundkontakter. Idag sker 95 procent av bankernas kundmöten via digitala kanaler.
– Kommunikationen ska vara enkel, bekväm och personaliserad samt trygg och säker. Generellt sett är bankerna i Norden mycket duktiga på att anpassa sig till kundernas beteendemönster, säger Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank.
Lotta Lovén har under sin karriär arbetat på bank i många olika roller, bland annat som kontorschef och marknadschef. På Swedbank har hon arbetat med digitalisering sedan 2006.

De viktigaste trenderna
– De viktigaste tekniska trenderna är artificiell intelligens och dataanalys, fortsätter hon. Dessa teknologier stöttar många delar av verksamheten. De kan till exempel användas till att göra förutsägelser om kunders beteenden, och skapa, utveckla och automatisera processer och tjänster.
Det blir allt vanligare med virtuella assistenter och mjukvarurobotar som med stöd av AI kan svara på kundernas frågor. Swedbanks virtuella assistent får ungefär 100 000 frågor i månaden och kan svara på 85 procent av dem. I dag kan robotar även svara på personliga frågor, till exempel ”vad har jag för Swish-limit?”. Hittills har robotar främst kommunicerat via chatt, men det blir allt vanligare med röstkommunikation.
– Vi är fortfarande bara i början av den här resan. Inom en ganska snar framtid kan virtuella assistenter lösa avancerade problem och svara på komplexa frågor.

Stort kompetensbehov
Enligt Lotta Lovén finns det i dag en stor efterfrågan på kompetens inom framför allt AI, dataanalys, UX-design och beteendevetenskap.
– De som vill arbeta med digitalisering inom banksektorn ska fokusera på kopplingen mellan kundbeteendet och tekniken. De som är expert på båda dessa områden har en kompetens som är mycket efterfrågad i bankvärlden.
Enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning anger 34 procent av it-/dataingenjörer och systemvetare att bank- och försäkringssektorn tillhör de sektorer som driver digitaliseringen och it-utvecklingen framåt.
– Det tycker jag är en för låg siffra. De stora bankerna i dag är avancerade it-bolag som definitivt driver digitaliseringen i samhället framåt, säger Lotta Lovén.

Anser du bank & försäkring tillhör de drivande sektorer inom digitalisering och it-utveckling?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.