Fordonsindustrin behöver AI- och UX-kompetens

Publicerad 13 februari 2019
Text: Måns Widman

Anna Westerberg, Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions.
Anna Westerberg, Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions.
Fordonsindustrin är inne i ett stort teknikskifte. Industrin är mycket långt framme när det gäller uppkopplade fordon och Internet of Things. Nu blir det allt viktigare med artificiell intelligens och dataanalys.

Uppkopplade fordon med tillhörande tjänster är ett av de viktigaste områdena i fordonsindustrins digitala utveckling. Det är ett mycket brett område som hela tiden växer, säger Anna Westerberg, Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions.
Anna Westerberg har en mycket bred och internationell yrkesbakgrund. Hon har bland annat arbetat som managementkonsult i ett svensk-amerikanskt bolag baserat i Stockholm och New York, och varit vd för ett startup-företag med verksamhet i England och Frankrike. Sedan 2009 har hon haft flera positioner inom Volvokoncernen.

Uptime-tjänster och fleet management-lösningar
Data från Volvokoncernens uppkopplade fordon och maskiner ger Volvo värdefull kunskap om hur produkterna används. Informationen används idag för att erbjuda kunder uptime-tjänster och fleet management-
lösningar.
– Produktivitet, tillgänglighet, bränsleeffektivitet och säkerhet är mycket viktigt för våra kunder. Genom mjukvarubaserade tjänster och lösningar kan vi leverera detta på nya sätt som är anpassade till kundernas affärsbehov. I takt med att lastbilar och maskiner blir alltmer integrerade i större logistiksystem blir det också viktigare att hjälpa kunderna att optimera sin produktivitet och effektivitet.
– När det gäller IoT har branschen kommit mycket långt. Betydelsen av AI och dataanalys kommer att öka på det här området och inom många andra områden i branschen. Just när det gäller AI kommer det att hända väldigt mycket under de närmaste åren.

Självkörande fordon
En av de allra viktigaste trenderna inom fordonsindustrin är självkörande fordon. På Volvo är man övertygad om att automatisering kommer att omdefiniera de kommersiella transportlösningar som de flesta av oss är beroende av varje dag.
– Automatisering är fördelaktigt för både Volvos kunder och samhället och genererar ökad produktivitet, säkerhet och energi- och bränsleeffektivitet. Vilken automatiseringsnivå som är mest idealisk avgörs av mervärdet för kunderna och samhället. Volvokoncernen kommer därför att införa automatiseringslösningarna successivt.
Anna Westerberg nämner ett exempel på ett pågående projekt i Volvokoncernen som heter Vera. Det är ett system där självkörande elektriska fordon koordineras för att få så effektiva och säkra transporter som möjligt. Systemet är tänkt att användas inom områden med korta avstånd, stora volymer och hög leveransprecision, till exempel mellan logistiska nav.

Stort behov av teknisk kompetens
Behovet av teknisk kompetens inom fordonsindustrin har varit och är fortfarande stort. Inom området uppkopplade tjänster har Volvo ett växande behov av mjukvaruutvecklare som är vana vid att arbeta nära användare och kunder. Även tjänstedesigners, UX-utvecklare och data scientists med AI-kompetens är centrala roller när det gäller att öka portföljen av uppkopplade tjänster och ta till vara ny teknik.
– Vi är inne i ett mycket spännande teknikskifte. De som söker sig till den här branschen har chans att verkligen få arbeta med teknik i framkant. Karriärmöjligheterna är stora i fordonsindustrin.
Enligt en undersökning som har gjorts av Framtidens Karriär – It & Data ligger Volvo Group i framkant inom it-utvecklingen. Bland 24 företag hamnade företaget på fjärde plats.
– Det var roligt att höra. Det är viktigt för oss att vi hamnar högt upp på listan. Det visar att vi är en attraktiv arbetsgivare med spännande jobb som kan attrahera de nya medarbetare vi behöver, säger Anna Westerberg.

Skulle du kunna tänka sig att arbeta med it-/mjukvaruutveckling inom industrin?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.