Lantmäteriet satsar på AI och RPA

Publicerad 13 februari 2019
Text: Måns Widman

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet.
Anna Granström, CIO på Lantmäteriet.
De statliga myndigheterna gör stora satsningar för att kunna ligga långt framme i digitaliseringsarbetet. Det är en förutsättning för att de ska kunna tillgodose medborgares och företags behov.

Det säger Anna Granström som är CIO på Lantmäteriet, den myndighet som kartlägger Sverige och registrerar alla fastigheter i landet.
– Vi vill vara en modern attraktiv arbetsplats, säger hon. Att följa med i digitaliseringen är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt – att leverera samhällsnytta.
Anna Granström har arbetat på Lantmäteriet sedan i mars 2018. Innan dess har hon haft flera chefspositioner inom it i näringslivet, bland annat på Boliden och Sandvik.
Målet med digitaliseringen är bland annat att göra data tillgänglig och användbar. Anna Granström betonar att it och verksamheten arbetar tillsammans för att skapa nytta för sina kunder, och att de har kommit långt i utvecklingen av sitt agila arbetssätt.
– Digitaliseringen genomsyrar egentligen allt vi gör. Vi behöver alla öka takten i den digitala transformationen i hela statsförvaltningen. Samtidigt är det viktigt att vi hela tiden säkerställer att utvecklingen också är hållbar och säkert.
Lantmäteriet har bland annat fått i uppdrag av regeringen att utveckla en enhetlig, effektiv och digital samhällsbyggnadsprocess.

Testar en AI-lösning
Anna Granström ser en stor potential för en mängd olika teknikområden. Ett exempel är en satsning som Lantmäteriet har gjort. Myndigheten håller på att testa en AI-lösning som kan tolka svårlästa handlingar om fastigheter i Sverige, som är snirkligt handskrivna långt tillbaka i tiden.
– AI-lösningen använder text- och bildigenkänning för att läsa av de inscannade dokumenten och omvandlar dem sedan till vanlig lättläst text på datorskärmen.

Attraktiv arbetsplats
Ett annat område som Anna Granström nämner är RPA (Robotic Process Automation), och exempliferar med Lantmäteriets egen robotlösning som är i skarp drift.
– Den hjälper oss att göra vissa utvalda administrativa processer som tidigare har gjorts manuellt. Det sparar tid.
Anna Granström konstaterar att vi lever i en tid när det generellt sett är mycket spännande att arbeta med teknikutveckling i nära samarbete med verksamheten.
– För de statliga myndigheterna är det oerhört viktigt att vara en attraktiv arbetsplats och ligga i teknisk framkant för att kunna locka den kompetens som behövs.