Digitalisering för en bättre sjukvård

Publicerad 13 februari 2019
Text: Marianne Sjöberg

8600c8700845de5c_org_edit

4 av 5 it-/dataingenjörer och systemvetare kan tänka sig att jobba med e-hälsoutveckling och digitalisering i hälso- och sjukvården. De främsta motivationerna är intresset för branschen och att skapa mervärde för medborgare.

Här menar it-/dataingenjörer och systemvetare att det finns konkreta utmaningar och en stor möjlighet att beröra stora delar av befolkningen. Man vill att arbetet ska resultera i något positivt för invånarna i vårt land. Man menar också att hälso- och sjukvården måste digitaliseras för en bättre framtida utveckling. Digitalisering blir ett bra komplement till den fysiska sjukvården och den kan ge alla tillgång till samma tjänster och vård oavsett geografisk, ekonomisk eller annan förutsättning.
En utmaning att lösa är tydlighet mot äldre och mindre datorkunniga.

Spännande och viktig bransch
Det är ett mycket viktigt område och en intressant bransch där det finns mycket att göra. Utvecklingspotentialen är stor inom en sektor som alla människor någon gång i livet kommer i kontakt med.
Det kommer att krävas mycket stora satsningar i och med bristen på läkare och sjuksköterskor och en åldrande befolkning.
”Genom att digitalisera kan man frigöra administrativ tid och lägga den tiden på den mänskliga kontakten.”
Digitalisering har också en stor potential att förbättra apparater och verktyg inom sjukvården. Det skulle kännas positivt att göra exempelvis arbetet vid datorn enklare, snabbare och billigare.

Informationssäkerhet med gemensamma system
Informationssäkerheten och sjukvårdssystem är oerhört viktigt menar många. Det skulle behövas ett nationellt journalsystem inom vården så att man kommer åt sin journal oavsett var i landet man bor, eller vilket sjukhus man tillhör. Systemet behöver också kvalitetssäkras.
”En digitalisering och därmed effektivisering av vården är ett måste.”

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med ehälsoutveckling och digitalisering i hälso- och sjukvården?
Arbete med digital utveckling inom sjukvården
1. Underlätta och hjälpa patienter
2. Spännande bransch med stor potential
3. Förenkla för sjukvårdspersonal
4. Informations­säkerhet och gemensamma system
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.