Samhällsviktiga myndigheter

Publicerad 13 februari 2019
Text: Marianne Sjöberg

3 av 4 it-/dataingenjörer och systemvetare anger i en undersökning att de kan tänka sig att jobba hos en statlig myndighet. Som främsta motivation anges drivkraften att göra skillnad för medborgare.

”Om jag är en del av digitaliseringen inom statlig verksamhet kan jag personligen försäkra mig om att medborgarnas integritet skyddas.” Man menar att det känns betydelsefullt att få vara med och bidra till utveckling av tjänster och verktyg som påverkar så många människor. Stabilitet och säkerhet behövs i större utsträckning inom detta område och det är ett viktigt arbete med framtidsfokus.
”Digitalisering är ett intressant område som ger både utmaningar och kunskap.”

Samhällsviktiga funktioner
Här menar många att man utför ett viktigt samhällsnyttigt arbete. Myndigheternas tjänster och informationssäkerhet är mycket viktiga. Man vill göra det enklare för de som har teknik som arbetsredskap och samtidigt göra det billigare för skattebetalarna. Man menar också att det skulle vara spännande att påverka samhällets funktioner och kunna modernisera dem och göra dem effektivare. Det är samhällsviktigt i kombination med teknisk problemlösning.
Ett antal av de tillfrågade arbetar nu inom statlig verksamhet. Anledningarna som nämns är att det är ett intressant arbete som gynnar många människor.

Statlig digitalisering i framkant
Den offentliga sektorn bör ligga i nivå med den privata inom digitalisering. Man menar att flera statliga myndigheter är i stort behov av modernisering och förändring av sina it-system. Statliga myndigheter bör också ligga i framkant för att möta sina invånares förväntningar och krav på ett digitalt samhälle. Bra digitaldesign förhindrar felaktig information online.
”Det offentliga har ett viktigt arbete för samhället och medborgarnas bästa.”

Därför vill it-/dataingenjörer och systemvetare jobba hos en statlig myndighet
1. Göra skillnad för samhället och medborgarna.
2. Arbete med samhällsviktiga funktioner.
3. Statlig digitalisering i framkant.
4. Intressant och utmanande arbete.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.