Svenska myndigheter i frontlinjen för digitalisering

Publicerad 13 februari 2019
Text: Cristina Leifland

Mi Irveland, sektionschef CIO-avdelningen på Försvarsmakten. Foto: Håkan Målbäck
Mi Irveland, sektionschef CIO-avdelningen på Försvarsmakten. Foto: Håkan Målbäck
En stor majoritet av tillfrågade it- och dataexperter kan tänka sig att arbeta på en statlig myndighet och så gott som samtliga anser att försvarssektorn erbjuder intressanta arbetsuppgifter.
– Det sker en snabb och spännande utveckling och svenska myndigheter ligger ofta långt fram strategiskt kring digitalisering.

Det säger Mi Irveland, sektionschef på CIO-avdelningen och ansvarig för ledning och styrning av it-utveckling, drift och förvaltning på Försvarsmakten. Hon tycker att resultaten av Framtidens Karriär – It & Data undersökning är glädjande och inte så förvånande. Den snabba digitaliseringen av statlig verksamhet spänner över ett brett fält och är en drivande kraft i samhällsutvecklingen.
– Historiskt har svenska myndigheter och beslutsfattare ofta legat i framkant när det gäller att anamma ny teknologi. Det har exempelvis funnits höga ambitioner att tillgängliggöra digitala tjänster och att skapa förutsättningar för medborgarna att ta del av ny teknik, menar Mi Irveland.
På Försvarsmakten har digitalisering egentligen pågått länge.
– Digitalisering är ett hett begrepp idag, men att höja förmågan genom att utveckla datainhämtning, automatisering och nyttjande av digital information arbetar vi med sedan länge i många verksamheter inom Försvarsmakten. Hos oss är det extra komplext eftersom it ska skapa förutsättningar för myndighetsuppgiften och för stridskrafterna. Det kräver tekniskt avancerade, robusta och säkra it-lösningar för den digitala arbetsplatsen och i materielsystemen, säger Mi Irveland.

Informationssäkerhet
Inom Försvarsmakten är digitaliseringen starkt kopplad till säkerhet, både den fysiska säkerheten och informationssäkerhet.
– På Försvarsmakten är digitalisering möjligen lite annorlunda än på en del andra håll. Olika sektorer hanterar frågeställningar om digitalisering på olika sätt, beroende på vilken uppgift och roll man har. Försvarsmaktens uppgift att försvara Sverige innebär att vi ska vara i den absoluta framkanten, tekniskt och verksamhetsmässigt. Vi arbetar med stora mängder klassad information och mycket av vår digitalisering handlar om att hantera informationen rätt. Med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen kan många andra aktörer behöva se över hur de hanterar känslig information, framhåller Mi Irveland.
Hon lyfter fram cybersäkerhet som ett prioriterat och aktuellt säkerhetsområde. Den snabba digitaliseringen av snart sagt alla samhällssektorer skapar nya möjligheter till intrång och sabotage, och Sverige utsätts dagligen för ett stort antal cyberattacker. Försvarsmakten har en väl definierad uppgift att utveckla sin förmåga i cybermiljö för att förebygga, upptäcka och hantera dessa.

Handlar om människor
Mi Irveland poängterar att digitalisering och tillämpningen av teknikutveckling i slutändan alltid måste beakta hur samhället och människorna påverkas.
– Digitalisering är en viktig del av allt vi gör och vi ska på ett klokt sätt dra nytta av alla dess möjligheter. Samtidigt ska vi driva digitalisering med sunt förnuft, på rätt sätt och utifrån verksamhetsnytta. Digitalisering och tekniktillämpning ska alltid gagna verksamheten, och i Försvarsmaktens fall, Sverige.

Tror du att det finns intressanta arbetsuppgifter inom it, teknikutveckling eller cybersäkerhet inom försvarssektorn?
Vilka myndigheter anser du ligger långt framme inom it och digitalisering? (Ange gärna flera)
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.