Presentation
Polisen IT

Bidra till ett bättre samhälle hos polisen

Publicerad 10 mars 2020
Foto: Johan Marklund
Tomas Herlestam, Lina Bjurhager, Maria Waldö, Mattias Karlsson och Christoffer Strömblad. Foto: Johan Marklund
Tomas Herlestam, Lina Bjurhager, Maria Waldö, Mattias Karlsson och Christoffer Strömblad. Foto: Johan Marklund

På Polismyndigheten arbetar du inte bara med teknologi i framkant och tar fram lösningar som får en omedelbar tillämpning i verksamheten. Du bidrar också till ett tryggare samhälle, med effektivare brottsbekämpning och större rättssäkerhet.

IT hos polisen är långt ifrån endast en stödfunktion. Den är i högsta grad verksamhetsnära, och innovativa, digitala lösningar blir i allt större utsträckning en integrerad del av den polisiära vardagen. Ett exempel är utvecklandet av en app för ordningsböter. Det är ett modernt, mobilt verktyg som ersätter dagens pappershantering och effektiviserar polisens arbete. Den bötfällde skriver under direkt på skärmen och domen vinner omedelbart laga kraft.
– Vi arbetar i nära dialog med verksamheten och är regelbundet ute i verksamhetspraktik, där vi kan följa processer på nära håll. Det är väldigt roligt att skapa lösningar som snabbt får en konkret tillämpning och underlättar polisens arbete men som även stärker rättssäkerheten, berättar Tomas Herlestam, civilingenjör i elektroteknik.

Bättre samhälle
Han får medhåll av Lina Bjurhager, som också arbetar med den verksamhetsnära IT-utvecklingen. Hon är systemvetare och kom till polisen för snart 14 år sedan. Lina menar att samhällsnyttan i arbetet ger ett värde och stimulans som är svårslagen.
Eftersom vi så tydligt har lagen och rättssäkerheten att förhålla oss till blir det en annorlunda och intressant dimension av IT-utveckling jämfört med många andra arbetsplatser. Det handlar inte bara om teknik, utan lika mycket om att förbättra polisens arbetssätt och i förlängningen skapa ett bättre samhälle för medborgarna.
Maria Waldö är polisassistent och har varit delaktig i pilotprojektet för utvecklingen av appen för ordningsböter. Hon menar att samarbetet med IT-avdelningen gör stor skillnad.
– Det är så tacksamt för oss som arbetar ute på fältet att ha tillgång till digitala verktyg som verkligen fungerar. Den här appen gör vårt jobb mycket enklare och frigör viktig tid till annat, säger hon.

Jobba med IT på Polisen. Klicka här för mer information och ansök

Gränsövervakning
En annan viktig del av IT-avdelningens arbetsfält är att utveckla säkra system för gränsövervakning och passagerarkontroll. Även om systemen är nationella finns ett nära internationellt samarbete, inte minst med övriga EU-länder.
– Vi utvecklar tekniska lösningar som kan leta mönster och avvikelser avseende personer som reser in i landet och som förser bland annat gränspolisen och tullen med uppgifter. Brottsligheten är i hög grad globaliserad och det blir ett alltmer komplext arbete att bevaka Sveriges gränser och kontrollera vilka som kommer hit. Det händer väldigt mycket inom teknikutvecklingen på det här området och vi är inne i en väldigt spännande och dynamisk period, berättar Mattias Karlsson, som kom till polisen i augusti efter att ha arbetat inom telekombranschen.

Upptäcka cyberhot
Svenska myndigheter utsätts kontinuerligt för cyberattacker och polisen är inget undantag. Därför är cybersäkerhet ett grundläggande område för IT-avdelningen. Utvecklingen går snabbt.
– På bara tio år har polisen gått från att knappt ha internetåtkomst ute i verksamheten till att vara högt digitaliserad. Det ökar sårbarheten och det är helt väsentligt att skydda polisens IT-system och bevara det digitala fortet. Den tekniska infrastrukturen måste vara robust och vi måste ligga steget före så att vi upptäcker och avvärjer angrepp, säger Christoffer Strömblad, som sedan tio år arbetar hos polisen med cybersäkerhet och med att kartlägga och förstå cyberhoten som riktas mot myndigheten.
Lina, Tomas, Mattias och Christoffer framhåller att IT hos polisen är innovativt, dynamiskt, agilt och snabbfotat. Polisen har några av de mest avancerade systemen och lösningarna bland svenska myndigheter. För den som drivs av ett starkt samhällsintresse och vill bidra till IT-utvecklingen hos en av våra viktigaste myndigheter finns en lång rad spännande karriärmöjligheter. Den formella bakgrunden är mindre viktig än analytisk skärpa, kreativitet och driv. Bredden är stor och det finns goda utvecklingsmöjligheter, oavsett om man vill arbeta som generalist eller specialist.
– Det är en agil och modern arbetsplats, som inte alls är stelbent eller så byråkratisk som man skulle kunna tro. Det är lätt att trivas här, säger Lina.

Jobba med IT på Polisen. Klicka här för mer information och ansök

Polisens IT-avdelning

På polisens IT-avdelning bidrar cirka 900 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta IT-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt. Polisens IT-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter.

www.polisen.se/IT