Kompetensförsörjning

Efterfrågad it-kompetens

Publicerad 10 mars 2020
Text: Annika Wihlborg

De it-kompetenser som efterfrågas allra mest enligt Åsa Zetterberg.

Kompetensförsörjningsfrågan har av naturliga skäl varit en strategiskt viktig fråga för hela it- och techbranschen. De kompetenser som för tillfället efterfrågas allra mest är, enligt Åsa Zetterberg, frontend- och backendutvecklare kopplade till webbutveckling, it-arkitekter, supportpersonal samt data scientists med fokus på AI och experter på informations- och cybersäkerhet.
– Samtidigt skriker hela samhället efter dessa kompetenser och även efter individer som har en kombination av yrkeskompetens och it-kompetens. Vi genomför just nu en omfattande inventering av it-branschens kompetensbehov och lanserar senare under 2020 en kompetensrapport, säger Åsa Zetterberg.

Mest efterfrågade it-kompetenserna enligt Åsa Zetterberg


• Frontend- och backendutvecklare kopplade till webbutveckling
• It-arkitekter
• Supportpersonal
• Data scientists med fokus på AI
• Experter på informations- och cybersäkerhet