Presentation
FMV

Komplext och dynamiskt inom IT på FMV

Publicerad 10 mars 2020
Foto: Johan Marklund
Jakob Ordeberg, projektledare inom it-säkerhet och Rabbi Mohsin Pracic, projektledare inom informationssystem på FMV. Foto: Johan Marklund
Jakob Ordeberg, projektledare inom it-säkerhet och Rabbi Mohsin Pracic, projektledare inom informationssystem på FMV. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta med riktigt spännande och komplexa IT-uppdrag och samtidigt bidra till att försvara Sverige och göra världen säkrare? På FMV finns en mängd olika roller, både som specialist och generalist.

Försvarets materielverk, FMV, är en del av totalförsvaret och levererar utrustning och tjänster till Försvarsmakten. Det handlar ofta om stora, komplexa lednings- och informationssystem, med en mängd avancerade komponenter, som används för övningar och insatser i Sverige och internationellt. IT är en helt central del av systemen och kraven på säkerhet, prestanda och robusthet är mycket högt ställda.
– FMV ligger långt fram när det gäller informations- och ledningssystem. Det är väldigt dynamiskt och det händer mycket på området. Därför är det enormt spännande att arbeta här på FMV, berättar Jakob Ordeberg, som är projektledare inom IT-säkerhet på FMV ledningssystem.

Välkommen till FMV Ledningssystemmateriel! Klicka på länkarna nedan för ansökan

Ingenjörer specialiserade på informationssäkerhet

Projektledare med inriktning på informationssystem

Specialist eller generalist
Han får medhåll av sin kollega Rabbi Mohsin Pracic, som är projektledare inom informationssystem.
– Man kan jobba specialiserat med säkerhet eller produkter eller, som jag, med hela system. Här finns det en roll för både den som har en renodlad teknisk kompetens och för den som vill jobba mer med management och helheten. Det viktiga är att man är driven, nyfiken och kan tänka självständigt, säger Rabbi, som är lite ovanlig i att han är civilekonom och inte IT-specialist eller ingenjör.
Rabbi och Jakob framhåller att FMV erbjuder mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och att den som vill utforska nya roller uppmuntras att göra det. Kompetensen på FMV är mycket hög och FMV har ett nära samarbete med andra myndigheter. FMV har också långsiktiga och affärsmässiga relationer till försvarsindustrin och IT-leverantörer.
– Det finns otroligt mycket kunskap och kompetens som man kan stödja sig på och ha som bollplank. Det är prestigelöst och vi löser problem tillsammans, säger Jakob.

Säkrare värld
FMV erbjuder inte bara några av Sveriges mest utmanande och spännande jobb inom IT. Myndighetens arbete är en av grundpelarna för försvaret av Sverige och för svenska militära förbands förmåga och säkerhet i internationella insatser. Detta är en viktig aspekt för Jakob och Rabbi. Båda är intresserade av omvärlden och vill bidra till ett bättre samhälle. Politisk, social och ekonomisk oro på många håll har skapat en större medvetenhet kring säkerhet och kommunikation.
– Säkra produkter och effektiva system är helt avgörande för att skydda nationella intressen, säger de. Det är väldigt positivt att få vara med och bidra till ett större ändamål och ett tryggare samhälle.

Välkommen till FMV Ledningssystemmateriel! Klicka på länkarna nedan för ansökan

Ingenjörer specialiserade på informationssäkerhet

Projektledare med inriktning på informationssystem

Klicka här för att se alla FMV:s lediga tjänster

Försvarets materielverk, FMV

Försvarets materielverk, FMV, hjälper till att försvara Sverige. Vi utformar och förser det svenska försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi kall-ar det att vi levererar försvarslogistik. Vi är duktiga på både teknik och affärer. FMV arbetar med många spännande projekt i en internationell miljö. För oss är det viktigt att det vi gör kommer till nytta och att vi i partnerskap med vår kund Försvarsmakten möjliggör effektiva lösningar. Hos oss får man arbeta med samhällsviktiga uppdrag som i förlängningen syftar till att bevara fred och demokrati. FMV är en civil oberoende myndighet med 1600 anställda som finns på ett flertal orter i hela Sverige. Vårt huvudkontor finns i Stockholm.

Nyfiken? Läs mer på www.fmv.se