Presentation
MSB

Stärker samhällets informations- och cybersäkerhet

Publicerad 10 mars 2020
Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Tilander, handläggare på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB. Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Tilander, handläggare på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB. Foto: Gonzalo Irigoyen

På MSB:s avdelning för cybersäkerhet och säkra kommunikationer kan ingenjörer och systemvetare arbeta med att öka tryggheten i samhället genom att stärka vårt digitala försvar. Här finns även goda möjligheter att arbeta med internationella projekt där man bidrar med konkret samhällsnytta varje dag.

– Efter en masterexamen vid Göteborgs universitet och en kandidatexamen från Universitetet i Oslo arbetade jag med projekt i kommuner och på företag, innan jag åkte som visiting fellow till Johns Hopkins University SAIS i USA. Under mitt halvår i USA bestämde jag mig för att arbeta med internationell samverkan och cybersäkerhet på en myndighet. För mig var MSB ett givet val, säger Maria Tilander, handläggare på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.
Hon arbetar på enheten för ledningsplatser och säker informationsdelning och driver bland annat projekt med fokus på standardiserings- och certifieringsfrågor inom IT-säkerhet. Hon arbetar även med den nationella handlingsplanen för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Jobba med oss på MSB. Klicka här för att se våra lediga tjänster

En modern myndighet
– MSB är en stor och bred myndighet med många karriärvägar och möjligheter. Det är en modern myndighet med mycket specialistkompetens inom vitt skilda områden. En faktor som gör att jag trivs på MSB är att de erbjuder bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Här blir jag verkligen sedd, säger Maria Tilander.
Hon tycker att det är spännande att jobba med cybersäkerhetsfrågor eftersom det är ett ständigt aktuellt och snabbföränderligt område där det finns mycket att lära.

Siktar på specialistkarriär
– MSB är en myndighet med ett gott internationellt renommé, det känns bra att få representera vår verksamhet i internationella samverkansprojekt och på internationella konferenser. Det finns en bra balans i min roll mellan det nationella och internationella arbetet på både strategisk och teknisk nivå. Jag känner verkligen att jag bidrar med samhällsnytta, säger Maria Tilander.
Den som är driven och vill forma sin egen karriär har goda möjligheter att göra det på MSB.
– Jag har förmånen att ha en engagerad och inspirerande chef som verkligen fångar upp mina ambitioner och min vilja att utvecklas. Min målsättning är att så småningom bli specialist. MSB kan erbjuda många kurser som för mig närmare mitt mål. Dessutom får man arbeta och utvecklas tillsammans med mycket kunniga kollegor. Jag gillar också att jag redan från start har fått arbeta självständigt med flera egna ansvarsområden, säger Maria Tilander.

Jobba med oss på MSB. Klicka här för att se våra lediga tjänster

MSB

Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationers uppgift är samhällets informations- och cybersäkerhet samt säkra kommunikationer. Avdelningen analyserar och bedömer bland annat omvärldsutvecklingen, stödjer medieföretagens beredskapsplanering och tillhandahålla kommunikationstjänster för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om oss