Presentation
Skatteverket

Myndigheten som blickar in i framtiden

Publicerad 10 mars 2020
Andreas Voxberg, ADA-teamet på Skatteverket i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Andreas Voxberg, ADA-teamet på Skatteverket i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

Skatteverket driver digitaliseringen framåt för att skapa nytta för medborgare och företag. Här finns stora möjligheter för breda utvecklare som är nyfikna på nya tekniker. It-verksamheten behöver nu rekrytera lagspelare som vill arbeta agilt och nytänkande.

För Skatteverket kommer artificiell intelligens, AI, att få stor betydelse i framtiden. Målet är att bättre kunna förutse och möta kunders olika behov samt underlätta kontakter med myndigheten. AI bedöms även vara viktig i arbetet med att förhindra och bekämpa brottslighet. Moderna tekniker och nya idéer krävs när Skatteverket ska utforska på vilket sätt AI ska användas på ett sätt som både skapar nytta och är rättssäkert.
– Skatteverket har verkligen gjort en förflyttning under de senaste åren. Tidigare skulle vi befinna oss i teknikens mittfåra och använda beprövade teknologier. Nu är ambitionen i stället att ligga i framkant avseende såväl teknik som arbetssätt, berättar Andreas Voxberg som har jobbat på myndigheten i 19 år.

Aleksander Bertvig, ADA-teamet på Skatteverket i Visby.
Aleksander Bertvig, ADA-teamet på Skatteverket i Visby.

Tjänster som löser utmaningar
Tillsammans med Aleksander Bertvig och Petros Leventis ingår Andreas Voxberg i det elva personer starka ADA-teamet (Avancerad Data Analys) som jobbar med AI. Andreas Voxberg fortsätter:
– Det finns ett mer övergripande strategiskt arbete som tar hand om de breda penseldragen. I vårt team löser vi olika konkreta verksamhetsutmaningar genom att skapa tjänster. Gruppen har en mix av olika kompetenser från verksamhets- och it-sidan.

Teknik, trivsel och arbetssätt
Kreativiteten är stor i teamet som utvecklar lösningar med modern teknik. Det råder inga tvivel om att trivseln är utomordentlig, tack vare goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
– För mig som utvecklare är det väldigt roligt att få skapa nytta och jobba med de senaste verktygen. När jag började på Skatteverket för tre år sedan, blev jag positivt överraskad över att de flesta verktyg vi använder är i toppklass, säger Aleksander Bertvig.
Petros Leventis instämmer och berättar om fler framgångsfaktorer:
– Jag har fått möjlighet att utvecklas under alla mina år på Skatteverket men på senare tid har det hänt extra mycket spännande. Förutom nya verktyg och plattformar, är arbetssättet ett exempel. Vi har jobbat agilt inom it-verksamheten länge men nu har vi även en bredare representation från verksamheten. När verksamheten och it-utvecklare jobbar i samma projekt, stärks förmågan att omsätta utmaningar till produkter och tjänster.

Jobba med oss på Skatteverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stora planer för AI
Genom att använda AI kan Skatteverket effektivisera verksamheten och skapa utrymme för medarbetarna att ta hand om mer avancerade uppgifter. Redan idag kan AI användas för att svara på frågor från kunder. I framtiden är förhoppningen att tekniken ska kunna ge stöd till såväl medborgare och företag som handläggare. Bland annat pågår ett arbete med att skapa bättre sökmöjligheter genom AI på Skatteverkets webbplats för Rättslig vägledning. Med stöd av AI kan Skatte-verket ta ytterligare steg i att ”det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel”.
ADA-teamet jobbar med flera projekt för att på olika sätt omvandla data till konkret nytta.
– Det senaste året har vi jobbat med att underlätta för kunder att skicka e-post till oss. Kunden ska inte behöva veta vilken kategori ärendet tillhör. I stället analyserar tjänsten innehållet och skickas mejlet till rätt handläggare och rätt kompetens. Du får snabbare service och högre kvalitet, säger Andreas Voxberg.
Ett annat exempel är AI-roboten Skatti på myndighetens webbplats. Skatteverket ser sin chattbot som en möjlighet att nå fler kunder i en ny kanal.

Petros Leventis, ADA-teamet på Skatteverket i Göteborg. Foto: Julia Sjöberg
Petros Leventis, ADA-teamet på Skatteverket i Göteborg. Foto: Julia Sjöberg

Möjligheter för utvecklare
De tre kollegorna är överens om att Skatteverket har mycket att erbjuda breda it-utvecklare som vill jobba med nya tekniker.
– Det finns alla möjligheter att jobba med det du är intresserad av. Du får gå olika utbildningar och kan byta projekt. Det finns många olika system, team och tekniker att välja mellan. Jag har jobbat på Skatteverket i tre år och är inne på mitt tredje uppdrag, säger Aleksander Bertvig.
– Jag tycker att Skatteverket är en fantastisk myndighet. Det är högt i tak och jag är stolt över att vara på Skatteverket eftersom alla här jobbar för att göra det bästa för samhället, avslutar Petros Leventis.

Jobba med oss på Skatteverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Skatteverket

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet. Vi tror att AI kommer att hjälpa myndigheten att klara sitt uppdrag i framtiden. För att utforska hur AI kan användas på bästa sätt, behöver Skatteverket rekrytera nyfikna utvecklare som vill använda nya tekniker. Här finns stora möjligheter att prova olika roller och projekt. Vi söker teamspelare som vill arbeta tillsammans med andra för att skapa samhällsnytta.
Skatteverkets it-avdelning är en av Sveriges största med närmare 1300 medarbetare (varav en del konsulter). Vi ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Skatteverkets it-system och finns idag på sju orter: Göteborg, Malmö, Solna, Visby, Västerås, Umeå och Östersund.

www.skatteverket.se