Efterfrågad IT-kompetens

Säkerhetsexperter och system­utvecklare

Publicerad 10 mars 2020
Text: Marianne Sjöberg

“Vilken it-kompetens anser du att det finns störst behov av inom näringsliv och offentlig sektor?” Den frågan har dataingenjörer och systemvetare svarat på i Framtidens Karriär – It & Datas undersökning.

Den it-kompetens som det finns störst behov av är kunskap om att skapa säkra system. Det är även oerhört viktigt att sprida och informera om datasäkerhet till anställda. Duktiga systemutvecklare och systemarkitekter som ser säkerheten och användbarheten inom systemutvecklingen behövs hos alla företag och myndigheter. De flesta väljer dock jobb inom privat sektor eller som konsulter. Anledningen tros vara att det ges större chans att utvecklas och att få arbeta med nyare och bättre teknik.

Erfarenhet inom alla områden
En specialist som ser helhetsbilden blir kuggen i it-maskineriet som företaget eller myndigheten inte kan klara sig utan. Man anser att det behövs erfarna personer som bygger systemen ett steg i taget. Senior kompetens behövs i alla utvecklingsfaser vid sidan av de som kommer nya in i olika yrken inom it. Förmågan att förstå möjligheter med ny teknik, och implementera densamma på ett för verksamheten rätt sätt kommer med kunskap och erfarenhet.

Användarvänliga system
Enkla arbetsmetoder leder fram till enkla och användarvänliga system anser många. Det ska vara möjligt för en användare att läsa den fina manualen.
Det finns ett stort behov av olika system och kompetenser i framtiden hos företag och myndigheter, exmpelvis AI (artificiell intelligens), innovation, automatisering, it-struktur, databashantering. Det som behövs är utvecklare inom många olika områden, men även duktiga ledare som kan driva projekten framåt, och tekniskt kunniga upphandlare.

Efterfrågad it-kompetens

• Säkerhetsexperter
• Systemutvecklare och systemarkitekter
• Erfarna personer som kan se helheten
• Verksamhetskunnande
• Förmåga att skapa användarvänliga system
• AI-kunskap
• Projektledare och tekniskt kunniga upphandlare

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.