IT i Sundsvall

Sundsvall – statligt digitaliserings- och it-kluster

Publicerad 10 mars 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Bolagsverket
Annika Axelborn, chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket i Sundsvall. Foto: Bolagsverket
Annika Axelborn, chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket i Sundsvall. Foto: Bolagsverket

I Sundsvall finns ett kluster av myndigheter som har skarpt fokus på digitalisering och som dessutom har stora it-verksamheter som erbjuder många karriärmöjligheter. Här kombineras stimulerande utvecklingsarbeten med en god livskvalitet och närhet till det mesta.

Bolagsverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens tjänstepensionsverk samt Myndigheten för digital förvaltning är några av de myndigheter som valt att förlägga stora delar av sina digitaliserings- och it-verksamheter till Sundsvall.
– Det statliga myndighetsklustret i Sundsvall etablerades till stora delar på 1970-talet och har sedan dess expanderat successivt. Det senaste tillskottet är Myndigheten för digital förvaltning som etablerade sig här 2018. Vår styrka är att vi är en medelstor stad med korta avstånd mellan myndigheterna vilket skapar goda förutsättningar för samverkan. Här finns en stark drivkraft i att kontinuerligt stärka Sundsvallsregionen som framgångsrikt digitaliserings- och it-kluster, säger Annika Axelborn, chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket i Sundsvall.
23 procent av it-akademikerna kan tänka sig att arbeta med digitalisering, it-utveckling eller drift i Sundsvallsregionen.
– Det är en glädjande siffra samtidigt som det vore roligt om ännu fler it-akademiker upptäcker fördelarna med att utvecklas här i Sundsvall. Myndigheterna här har stora behov av såväl duktiga medarbetare inom digitaliserings- och it-området som av chefer som kombinerar goda ledaregenskaper med en god kunskap inom dessa områden, säger Annika Axelborn.

Kombinera karriär och familjeliv
Sundsvallsregionen erbjuder många olika karriärvägar och på de stora myndigheterna finns många yrkesroller att välja mellan. För de som söker variation finns även goda möjligheter att arbeta på flera olika myndigheter.
– Vi satsar mycket på medarbetarnas utveckling genom att uppmuntra dem att ta nya roller och att ständigt utmana sig genom att gå utanför sin komfortzon. Inom de flesta specialistområdena kan myndigheterna i Sundsvall erbjuda karriärmässig utveckling, säger Annika Axelborn.
En av fördelarna med Sundsvall är, enligt Annika Axelborn, de korta avstånden. Det spar tid och underlättar vardagen.
– Den absolut största fördelen är att man verkligen kan uppnå en hög livskvalitet här i Sundsvall. Vi erbjuder trygga och samtidigt utvecklande jobb samtidigt som det finns en närhet till allt från friluftsliv och föreningsliv till den medelstora stadens samlade utbud. Det skapar förutsättningar för att både göra karriär och ha ett aktivt privat- och familjeliv, säger hon.

Arbeta i Sundsvallsregionen?

I Sundsvallsregionen finns många stora statliga it-verksamheter. Skulle du kunna tänka dig att arbeta med digitalisering, it-utveckling eller drift i Sundsvallsregionen?