Presentation
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i utvecklingens främre led

Publicerad 8 mars 2021
Foto: Johan Marklund
Andreas Horndahl, AI-utvecklare på Arbetsförmedlingens AI-center. Foto: Johan Marklund
Andreas Horndahl, AI-utvecklare på Arbetsförmedlingens AI-center. Foto: Johan Marklund

Med teknik i framkant och myndighetsöverskridande samarbeten har Arbetsförmedlingen en framträdande roll i utvecklingen av både arbetsmarknad och samhälle. Nedan berättar två av myndighetens medarbetare om deras uppdrag och arbetsplats.

AI automatiserar och förnyar
Andreas Horndahl är AI-utvecklare på Arbetsförmedlingens AI-center. Han är nyanställd (december 2020) och har på grund av coronapandemin knappt sett sin nya arbetsplats. Kollegorna har han endast träffat digitalt.
– Intrycket jag fått är att det finns en stark vilja att automatisera och nyttja nya digitala tekniker för att förstå arbetsmarknaden och underlätta för arbetssökande, säger han.
Han är civilingenjör datateknik, har drivit flera startupföretag och arbetat på Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI med beslutsstödsystem, AI och maskininlärning.
– Det var flera faktorer som påverkade mitt val att komma till AI-center. Jag såg att de jobbade med både nya rön och praktiska tillämpningar. De låg också ganska långt fram på flera områden. Jag tyckte det var positivt att man hade identifierat både utmaningar och möjligheter med AI.

Jobba på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för mer information

Nya möjligheter
Andreas arbete handlar bland annat om språk- och textanalys som kan användas för att ta vara på den information som finns i ostrukturerad form i platsannonser och ansökningshandlingar. Det handlar dels om att automatisera uppgifter för handläggare och arbetssökande, dels om helt nya tillämpningar.
– Ett exempel är hur man kan nå ökad förståelse för en arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden och vad man kan göra för att förbättra läget. Genom tidigare statistik finns möjligheten att få en indikation på hur långt man är från en anställning. Det skulle vara ett värdefullt beslutsunderlag för våra handläggare.
Arbetet sträcker sig även utanför myndigheten. Bland annat i Vinnovafinansierade projektet Språkmodeller för svenska myndigheter. Här skapas en modell för digital språkförståelse, i vilken AI kan tränas till att sortera och kategorisera mejl, rapporter och dokument och se till att rätt handläggare har tillgång till rätt information. Projektet drivs i samarbete mellan RISE, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Tillväxtverket samt AI Sweden, Luleå tekniska universitet och Peltarion.

Delad data för samman myndigheter

Anna Ekegren, produkt- ägare i myndighetsöverskridande projekt. Foto: Johan Marklund

Anna Ekegren har arbetat hos Arbetsförmedlingen i närmare fyra år. Idag sitter hon på enheten för öppna data som produktägare i myndighetsöverskridande projekt.

– Vi har ett viktigt uppdrag på Verksamhetsområde IT. Det finns väldigt mycket att göra för att underlätta för handläggare, arbetsgivare och andra myndigheter, men framförallt för medborgarna. En viktig del i det är samarbetet med andra myndigheter. Där underlättar vi till exempel för medborgare att interagera med flera myndigheter utan att de själva ska behöva upprepa sina uppgifter varje gång.
En av de produkter Anna arbetar med är en myndighetsgemensam tjänst för arbetskraftsinvandring. Tjänsten låter användaren hantera alla nödvändiga steg hos alla inblandade myndigheter på en och samma plattform. Hon driver också utvecklingen av bastjänster för smidig och säker informationsdelning mellan olika myndigheter. Det kan handla om information från en myndighet som behöver vara aktuell och säker och lättillgänglig för våra handläggare

En stark gemenskap
Som myndighet har Arbetsförmedlingen varit föremål för en del kritik. Anna tror det grundar sig i att en stor del av den samhällsnytta myndigheten bidrar till inte alltid når fram.
– Vi som jobbar har ju tyckt annorlunda. Och därför har vi tagit i lite extra för att visa vad det är vi gör – och nyttan med det. Det har gett en stark gemenskap.
Engagemanget hos Anna och hennes kollegor går inte obemärkt förbi. Tillsammans med den stora variationen av ny teknik och den tydligare samhällsnytta deras arbete ger, har Arbetsförmedlingen gått från en kritiserad myndighet till en attraktiv arbetsplats.
– Här finns utrymme för att göra mycket. Det finns alltid nya utmaningar och möjligheten att röra sig mellan olika områden och inom Verksamhetsområde IT är stor. Det är stor mångfald, bra chefer, kompetenta kollegor och en trevlig fysisk arbetsmiljö. Men viktigast av allt, vi gör något viktigt.

Jobba på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för mer information

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndighetens ansvar omfattar offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I regeringens uppdragsbeskrivning finns bland annat Etablering av nyanlända, Arbetslivsinriktad rehabilitering och att Fler med funktionsnedsättning ska ges jobb. Den första statliga arbetsförmedlingen inrättades 1940, men Arbetsförmedlingen som den fungerar idag har funnits sedan 2008. Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och hade vid 2019 års utgång 11 100 anställda. Av dessa arbetar 500 på it-avdelningen.

Besök oss gärna på LinkedIn

Arbetsförmedlingen
Tel: 0771–60 00 00
arbetsformedlingen.se