Presentation
Digitalisering

”IT-avdelningen är helt avgörande”

Publicerad 8 mars 2021
Joel Tostar, IT-chef på Bolagsverket.
Joel Tostar, IT-chef på Bolagsverket.

”På Bolagsverket har vi siktet inställt på digitalisering och innovation.” Orden är generaldirektörens och IT-chefen Joel Tostar ser ljust på sitt uppdrag: – Kunskapen om digitaliseringens möjligheter är hög på Bolagsverket!

I IT-staden Sundsvall finns Bolagsverket, och är du företagare har du på något sätt haft kontakt med myndigheten. Varje vecka registrerar de 1 000 nya företag och mottar varje år cirka 600 000 årsredovisningar, varav en växande andel digitalt. Med ett fokus på innovation ska nu digitaliseringsarbetet på myndigheten ta ordentlig fart. En strategisk färdplan med stark bäring på IT-verksamheten har fastställts, där Bolagsverket ska skapa samhällsnytta i ännu större utsträckning.
– Bolagsverket har börjat en resa mot en stor digital förnyelse, säger Joel Tostar, IT-chef. I vår instruktion från regeringen står det att vi ska utveckla digitala tjänster så långt det är möjligt, och här blir IT-avdelningens arbete helt avgörande för att vi ska nå våra mål.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Ny teknik förväntas
Med den strategiska färdplanen i ryggen tittar man på nya sätt att göra det enklare att vara företagare i Sverige.
– För att nå målen i vår strategiska färdplan jobbar vi med att förnya vår teknik med bland annat containerteknik, AI och machine learning, säger Joel Tostar. Ett exempel på det är att vi tittar på om AI och maskininlärning kan granska och godkänna företagsnamn för en snabbare hantering. Men det pågår också arbeten om hur datan i våra register kan förädlas och analyseras, och därmed kanske motverka ekonomisk brottslighet.

En starkare IT-verksamhet
På IT-avdelningen finns en mängd olika roller som systemutvecklare, arkitekter och infrastrukturutvecklare och sysselsätter idag 120 personer. Och fler ska det bli. Under 2021 ska ett 20- tal personer anställas för att säkra en långsiktig förmåga i arbetet mot myndighetens vision.
– Vi har långsiktiga behov av att ha en stark IT-verksamhet för att kunna nå målet att förenkla och digitalisera företagandet i Sverige. Därför behöver vi stärka upp med personer som kan vara med och realisera de idéer som kommer fram. Kunskapen om digitaliseringens möjligheter är hög på Bolagsverket och för mig som chef är det roligt att jobba med så IT-mogen personal.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bolagsverket

Bolagsverket kvalitetssäkrar och tillgängliggör företagsinformation, och står inför en strategisk förflyttning och en modernisering av arbetssätt och teknik. Flera spännande initiativ är på gång där exempelvis en enhet inriktad mot ekobrott startades under 2017. På IT-avdelningen växlas arbetet upp genom nyrekryteringar och användning av nya tekniker för att nå målen om att förenkla för företagare. Avdelningen består av enheterna IT-arkitektur, metod och kvalitet, IT-tjänsteleverans och IT-produktion.

www.bolagsverket.se