Womentor

Öka andelen kvinnliga chefer i it-sektorn

Publicerad 8 mars 2021
Text: Annika Wihlborg
Ia-Pia Emanuelsson, Sverigechef på Zalaris och Alexandra Söderlund, konsultchef på CGI.

En av it-branschens mest angelägna frågor är att öka jämställdheten och bidra till en ökad mångfald. Ledarskapsprogrammet Womentor syftar till att åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män på branschens ledande positioner genom att öka andelen kvinnliga chefer.

– En av mina chefer nominerade mig till Womentor; jag betraktade det som en bra möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kvinnliga chefer i it-branschen och att utvecklas i min ledarroll. Det kändes också bra att ha tillgång till en erfaren extern mentor, säger Alexandra Söderlund, konsultchef på CGI. Hon är systemvetare och har arbetat på CGI sedan examen 2014, de senaste två åren som konsultchef.
Womentor startades som ett initiativ av IT&Telekomföretagen 2006.

”Womentor fyller en viktig funktion som ett forum.”

Beprövat och genomtänkt koncept
Via Womentor, som pågår i ett år, träffas adepterna regelbundet i mindre grupper. Dessutom träffas adepter och mentorer minst en gång i månaden.
– Jag tilltalades av att Womentor är ett beprövat och genomtänkt koncept som bidrar till utveckling för såväl mentor som adept. Alexandra fick styra vad vi skulle tala om under våra träffar, och hon valde främst ett brett ledarskapsinriktat fokus, säger Ia-Pia Emanuelsson, Sverigechef på Zalaris, som utvecklar systemlösningar för HR-sektorn. Zalaris är ett norskt bolag med ett femtiotal medarbetare i Sverige. Hon var Alexandras mentor via Womentor.

Stärker varandra i karriären
– För mig var det jättebra att tvingas stanna upp och fundera kring min ledarroll och min egen utveckling inför och under träffarna. På vår första träff fick vi hjälp att formulera konkreta och mätbara mål för vårt deltagande på såväl företags- som individnivå. Det gav oss en tydlig riktning för våra träffar under resten av året, säger Alexandra Söderlund.
– Jag var imponerad av alla de drivna kvinnor som synliggjordes via Womentor, och vilken hög kvalitet det är på programmet. Jag är övertygad om att Womentor fyller en viktig funktion som ett forum där kvinnliga chefer och blivande chefer i it-sektorn stärker varandra och pushas att våga ta nästa steg i sin karriär. Samtidigt är mentorskapet bara en pusselbit i arbetet med att öka andelen kvinnliga ledare. Det är också viktigt att kvinnor med ledarskapspotential har chefer som banar väg för, stöttar och verkligen tror på dem, avslutar Ia-Pia Emanuelsson.