It-trender

AI, säkerhet och machine learning viktigaste trenderna

Publicerad 9 mars 2021
Text: Marianne Sjöberg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

AI, artificiell intelligens, är den trend som får störst betydelse för den framtida digitaliseringen, tillsammans med säkerhet, machine learning och molntjänster.

Vilka trender inom it och digitalisering anser du kommer få störst betydelse för utvecklingen framöver i Sverige? Den frågan har ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare svarat på.

Artificiell intelligens och säkerhet
De flesta av de tillfrågade svarade AI som den viktigaste trenden som får störst betydelse. Även datasäkerhet och databehandling låg högt på listan.
”Bristande förståelse hos kunder och anställda, blandade konsultbolag som står för servrar och infrastruktur leder till säkerhetsrisker.”
Även machine learning, som är en del inom AI, ses som en betydelsefull trend.

”Machine learning inom AI är en betydelsefull trend.”

Molntjänster och IoT
Säkra molntjänster behövs för framtiden och man ser behovet av en stark utveckling, exempelvis för myndigheter.
Internet of Things, IoT, är en annan viktig trend många tror på. IoT i samhället tillsammans med en kombination av artificiell intelligens och machine learning.
Automatisering – effektivisera personalen genom att automatisera manuella processer.
Några nämner också distansarbete som en framtida trend i spåren av coronapandemin. Då behövs bättre teknik i och med att fler högutbildade flyttar längre från tätorter.
Även 5G och Blockchain nämns som stora viktiga trender.

Betydelsefulla trender inom it och digitalisering
  1. AI, artificiell intelligens
  2. Data- och informationssäkerhet
  3. Machine learning
  4. Molntjänster
  5. IoT, Internet of Things
  6. Automatisering
  7. Distansarbete
  8. 5G
  9. Blockchain
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.