Statliga myndigheter

Digitaliseringen reformerar verksamheten

Publicerad 9 mars 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Johan Marklund
Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund

Många myndigheter befinner sig mitt i ett omfattande generationsskifte vad gäller teknik och arbetssätt. För it-specialister som vill vara delaktiga i ett stort förändringsarbete och jobba med ny teknik som skapar verklig samhällsnytta har myndigheter mycket att erbjuda.

– På flera myndigheter pågår nu ett intensivt arbete med att digitalisera kärnprocesserna. Detta medför att it-verksamheten smälter samman med övrig verksamhet. Utmaningarna är många och intressanta, inte minst it-säkerhetsmässigt, då digitala kanaler öppnas mot externa aktörer och kunder. Ytterligare en utmaning är att den tekniska utvecklingen har föregått den juridiska utvecklingen, vilket innebär att det juridiska ramverket behöver hinna ikapp, säger Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Han har tidigare varit forskare inom datavetenskap samt it- och utvecklingschef på bland annat Tele2, Ericsson, TDC, Trafikverket, SL och Försäkringskassan.

”På många myndigheter råder en utpräglad nybyggaranda som drivs av en vilja att underlätta människors vardag med hjälp av it.”

Utpräglad nybyggaranda
Han rekommenderar systemvetare och dataingenjörer som vill arbeta med digitalutveckling som bidrar till samhällsutveckling och samtidigt vara delaktiga i ett stort teknikskifte att söka sig till en myndighet.
– På många av de myndigheter som genomgår ett intensivt teknikskifte råder en utpräglad nybyggaranda som drivs av en vilja att underlätta människors vardag med hjälp av it. I förlängningen bidrar man till samhällsnytta på många olika nivåer, säger Krister Dackland.
Han är övertygad om att automatiserade och flödesorienterade kärnprocesser kommer att vara så självklara framöver att man inte längre behöver använda begreppet digitalisering.
– Specialister inom UX, it-säkerhet, AI, it-juridik, arkitektur och tjänstedesign kommer att vara efterfrågade kompetenser på myndigheter framöver. Även programmerare efterfrågas, säger Krister Dackland.

Stor it-avdelningar
Arbetsförmedlingens förändringsarbete ska resultera i ett processorienterat arbetssätt där varje arbetssökande flödar genom en väldefinierad process. Arbetet med att utveckla systemstöd för detta kundflöde har kommit långt, till exempel är sedan en tid tillbaka processmotorer och AI tillämpningar i produktion.
– Vi har en av Myndighetssveriges största it-avdelningar med otroliga utvecklingsmöjligheter för individer som vill vara delaktiga i vårt arbete med att reformera hela verksamheten med hjälp av it. Vi är dessutom den myndighet som ligger längst fram i Sverige vad gäller tillämpningen av AI, säger Krister Dackland.