Digitaliseringsresa

Ger maximerad användarnytta

Publicerad 9 mars 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Skatteverket
Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket. Foto: Skatteverket

De viktigaste frågorna just nu vad gäller myndigheternas digitalisering är att optimera teknikens möjligheter genom att få ut så mycket verksamhetsnytta som möjligt för de pengar man investerar i it-utveckling. Det anser Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket.

Några av de digitaliseringsutmaningar som samtliga myndigheter delar är, enligt Peder Sjölander, it-säkerhetsfrågan, arbetet med att förebygga cyberattacker och skydda värdefulla data. Ytterligare en utmaning är att få alla medarbetare att förstå värdet av den information myndigheterna har om medborgare, företag och liknande.
– Vi delar också juridiska utmaningar i form av ett regelverk som inte utvecklats i takt med tekniken. De juridiska utmaningarna är särskilt viktiga för myndigheter eftersom vi har många lagar och regler att förhålla oss till, säger Peder Sjölander. Han arbetade som it-direktör i näringslivet i tjugo år innan han blev it-direktör på Pensionsmyndigheten och senare Migrationsverket. Sedan ett drygt år tillbaka arbetar han på Skatteverket.

Agila arbetssätt och molntjänster
Han betraktar agila arbetssätt som en nödvändighet för framtidens effektiva myndigheter. Ett tvärfunktionellt arbetssätt bidrar till att it-investeringarna genererar maximal användarnytta. Ytterligare en anledning till att myndigheterna behöver introducera agila arbetssätt är, enligt Peder Sjölander, ett behov av att öka automatiseringsgraden.
– Myndigheterna ökar också användandet av molntjänster. En utmaning på det området är de nya vägledande domar som gör det svårt för myndigheter att nyttja amerikanska molntjänster. En utmaning med just molntjänster är att det krävs rätt kompetens för att upphandla tjänster som dels uppfyller juridiska och säkerhetsmässiga krav, dels är funktionella. Det är viktigt att säkerställa molntjänsteleverantörernas förmåga att uppfylla lagkrav, säger han.

”Det är viktigt att säkerställa molntjänsteleverantörernas förmåga att uppfylla lagkrav.”

Samverkan ger medborgarnytta
Statliga myndigheter samverkar på olika sätt, bland annat genom Verksamt och MinPension. Syftet med dessa gemensamma portaler är att göra det lättare för företag och medborgare att snabbt hitta rätt bland myndigheterna och smidigt kunna utföra de ärenden de är i behov av.
– Med den här typen av tjänster blir det lättare för medborgaren att navigera och göra rätt. Jag är övertygad om att den här typen av samverkan är här för att stanna. Via E-samverkansprogrammet har 25 myndigheter gått samman för att generera den här typen av tjänsteorienterad samverkan. Samordnad it-drift över myndighetsgränserna kommer förmodligen också att bli vanligare framöver, säger Peder Sjölander.

Gör nytta för samhället
It-arkitekter, förändringsledare, säkerhetsexperter, tjänstedesigners och AI-experter är några av de kompetenser som kommer att efterfrågas mest på myndigheter framöver.
– På myndigheter får man jobba med aktuella samhällsfrågor. Man gör dagligen nytta för samhället. Det är intressant att vara med och påverka kedjan från politiska beslut till utförande. Det finns många myndigheter att välja mellan, och de är dessutom spridda geografiskt. Jag upplever det också som relativt okomplicerat att byta mellan olika myndigheter och att göra intern karriär på en myndighet för den som vill, säger Peder Sjölander.

Positivt jobba i offentlig sektor
När Peder Sjölander började arbeta inom offentlig sektor 2009 visade det sig att hans fördomar om att tempot skulle vara lägre och att organisationerna var trögrörliga inte stämde.
– Jag blev positivt överraskad av hur det är att jobba på en myndighet. Arbetstempot är minst lika högt som i näringslivet och det är verkligt stimulerande att inte ha som mål att maximera vinsten utan istället se till att medborgarna får maximal nytta för sina skattepengar. Somliga myndigheter befinner sig i början av sin digitaliseringsutveckling, andra har hunnit en bra bit. På Skatteverket har vi exempelvis digitaliserat drygt 80 procent av våra ärenden, avslutar Peder Sjölander.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Hos vilka av följande myndigheter skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet? (Ange gärna flera.)
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.