Jobba statligt

Här satsas på datadriven innovation

Publicerad 9 mars 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Katinka Igelberg
Anna Granström, CIO på Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg

Information har varit Lantmäteriets kärnverksamhet ända sedan starten för nära 400 år sedan. Medlen har ändrats, myndigheten är idag en datadriven organisation, men målen är de samma nu som då: att kartlägga Sverige och hålla ordning på landets fastigheter.

CIO Anna Granström beskriver Lantmäteriet som en verksamhet i ständig utveckling, en organisation där ny teknik introduceras kontinuerligt.
– Det är inte bara teknik som utvecklas, tekniken ska även utveckla verksamheten. Det gäller att fundera på vilken verksamhetsutveckling vi behöver göra med hjälp av teknik, och att använda rätt teknik för rätt verksamhetsutveckling.
Den största utmaningen, menar Anna Granström, är nämligen inte tekniken i sig.
– Det handlar om etik, juridik och inte minst förändringsledning, viktiga bitar som måste falla på plats innan ny teknik kan implementeras i produktion.
En del av arbetet inom it-verksamheten är därför att testa och utforska ny teknik.
– Vi strävar efter att ständigt utveckla oss själva och våra leveranser genom att följa upp alla trender och tidigt lära oss nya tekniker som till exempel AI och RPA, för att i rätt läge, när tekniken är mogen, också implementera den i verksamheten.

”Vi strävar efter att ständigt utveckla oss själva och våra leveranser.”

Mjukvarurobotar läser av dokument
Redan för två år sedan införde Lantmäteriet RPA-teknik i verksamhetens processer.
– Vi har mjukvarurobotar som läser av dokument och skickar in informationen digitalt i våra system. RPA:n infördes dels för att höja kvaliteten, dels för att den kan jobba dygnet runt och gör så att våra medarbetare kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter som inte går att automatisera. RPA är numera ett naturligt inslag i flera delar av vår verksamhet.
Ett annat spännande pilotprojekt som startade 2018 är användning av AI-teknik för att tolka gamla akter som är skrivna på gammalsvenska.
– Testerna föll väl ut, men då var det inte läge att ta projektet vidare. Nu har tekniken utvecklats till ett läge där vi kan ta steget och använda AI-inläsning för att tolka och digitalisera de gamla akterna så att de blir lättare sökbara i våra system.
– Vi arbetar inom ett brett spektrum av kompetenser och har dessutom en egen innovationsavdelning som gör att vi kan verka i teknikens absoluta framkant. Att jobbat agilt och i team är en naturlig del av vår vardag. Här finns alla möjligheter att bli både smal och bred i sin it-kompetens i kombination med att vi är en viktig aktör som skapar samhällsnytta i våra leveranser och projekt.