Hållbarhet

Länka ihop hållbarhet och affärsutveckling

Publicerad 9 mars 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Hållbarhetsfrågan har blivit allt mer strategiskt betydelsefull för techsektorn. Allt fler medarbetare betraktar ett gediget hållbarhetsarbete som en grundförutsättning för en arbetsgivares attraktivitet. Samtidigt ställer mindre och medelstora företag ännu inte särskilt höga hållbarhetskrav när de upphandlar it.

Katarina Kenne, hållbarhetsansvarig på Dell Technologies.

– Två av techsektorns tydligaste fokusfrågor just nu vad gäller hållbarhet är att skapa rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi samt att energieffektivisera befintliga och framtida datacenter. E-avfall är den enskilt största avfallsströmmen just nu, men endast 20 procent av utrustningen återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Mycket fokus ligger därför på att öka andelen återvunnet material, bland annat genom att säkerställa att tillverkarna får tillbaka en större andel av de förbrukade produkterna. Dessutom har arbetet med att energieffektivisera datacenter utvecklats till en allt mer strategiskt avgörande fråga i takt med att datamängderna ökat, säger Katarina Kenne, hållbarhetsansvarig på Dell Technologies och vice ordförande i IT&Telekomföretagens hållbarhetsråd.

”E-avfall är den enskilt största avfallsströmmen just nu, men endast 20 procent av utrustningen återvinns på ett ansvarsfullt sätt.”

Fler branschgemensamma initiativ
Hon anser att it-sektorn fyller en nyckelfunktion i hela samhällets gröna omställning, inte minst eftersom digitaliserings- och automatiseringslösningar kan minska verksamheters klimatavtryck i praktiskt taget alla branscher. Det gör i sin tur it till en avgörande pusselbit i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen.
– Techsektorn behöver fler branschgemensamma samarbetsinitiativ som gör det möjligt för bolagen att tillsammans driva hållbarhetsfrågan framåt. IT&Telekomföretagens hållbarhetsråd är ett sådant initiativ, men för att sprida goda erfarenheter och göra verklig skillnad krävs fler sådana sammanhang, säger Katarina Kenne.

Hållbarhet strategiskt viktigt
Hennes råd till techbolag som vill stärka sitt hållbarhetsarbete är att se till att ha en gedigen, långsiktig och genomtänkt hållbarhetsstrategi på plats, samt att vidta åtgärder för att främja ett mer cirkulärt perspektiv vad gäller återbruk och återvinning av it-utrustning.
– Hållbarhetsarbetet kommer att bli än mer strategiskt viktigt för it-bolagen framöver. Aktörer som vill vara långsiktigt framgångsrika har helt enkelt inte råd att misslyckas med sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt tror jag att företagen behöver bli bättre på att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter som en integrerad del av sitt löpande hållbarhetsarbete, säger Katarina Kenne.