Presentation
Skatteverket

Skatteverket en arbetsplats för ständig utveckling

Publicerad 9 mars 2021
Ayse Celebi, sektionschef på en enhet med inriktning kundmötet. Foto: Johan Persson
Ayse Celebi, sektionschef på en enhet med inriktning kundmötet. Foto: Johan Persson

På Skatteverkets it-avdelning är samverkan en ledstjärna. Det gör att både medarbetarna och verksamheten hela tiden utvecklas.

Skatteverket tar omkring 36 miljoner beslut per år. 92 procent av dem är automatiserade. Det gör myndighetens it-avdelning, med närmare 900 anställda, till en starkt integrerad del av verksamheten. Det är även tydligt i hur avdelningen är organiserad och i sättet kollegorna arbetar.
It-avdelningen är uppbyggd för att spegla verksamhetens olika områden. Här finns exempelvis enheter för skattefrågor, kundmöten och intern ärendehantering. Avgränsningen är dock bara organisatorisk, arbetet utmärks nämligen av en öppen samverkan mellan samtliga verksamhetsområden och kompetenser.
– Vi arbetar med många olika tekniker och områden. Automatisering av tester, OCP, AI och molntjänster är bara några exempel. Merparten av all utveckling sker inom det agila ramverket SAFe. Det möjliggör för olika agila team och så kallade utvecklingsvärdeströmmar att samverka och arbeta synkroniserat, förklarar Ayse Celebi, sektionschef inom enheten som arbetar med kundmötet.
– Vår vision är att tillsammans gör vi samhället möjligt. Det ska vara enkelt, rätt och tryggt för alla. Vi pratar mycket om att bidra med förutsättningar i kundens miljö. Därför arbetar vi kundoch behovsdrivet, och då är det en jättefördel att vi arbetar i tvärfunktionella team, fortsätter hon.

Vill du jobba med IT på Skatteverket? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Tvärfunktionell approach
Peter Nordström, molnstrateg på controllerenheten, är ett tydligt exempel på hur myndigheten samverkar. Peter håller ihop en molngrupp bestående av elva experter från olika områden, däribland juridik, it-säkerhet och inköp. Tillsammans tittar de på molntjänster från olika perspektiv. Syftet är att undersöka när och hur det är lämpligt att använda molnet samt vilka krav myndigheten ska ha på tjänsterna.
– Det är en tvärfunktionell approach som utan tvekan är en del av våra framgångar. Både vår generaldirektör och it-direktör står bakom att vi ska ha en ledande roll när det kommer till molntjänster. Det gör att vi kan vara rätt modiga när vi tar oss fram, säger han.

Ülker Kaymakci, testautomatiserare i teamet Skattat och klart och Peter Nordström, molnstrateg på controllerenheten. Foto: Johan Marklund
Ülker Kaymakci, testautomatiserare i teamet Skattat och klart och Peter Nordström, molnstrateg på controllerenheten. Foto: Johan Marklund

Utveckling en del av vardagen
Omfattningen och mångfalden inom itavdelningen i kombination med det agila och samverkande arbetssättet SAFe underlättar kompetensöverföringen mellan alla kollegor. Det ger möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
– I de olika utvecklingsvärdesströmmarna får medarbetarna möjlighet att prova på olika roller. Det kan vara scrum master, produktägare, epic-ägare och arkitekturroller. Arbetssättet ger verkligen utrymme för egna initiativ, säger Ayse Celebi som får medhåll av Peter Nordström:
– Jag har arbetat 15 år i it-branschen, varav ett och ett halvt år på Skatteverket. Tack vare hur vi arbetar har jag förmodligen lärt mig mer här än jag gjorde sammanlagt under åren innan jag kom hit, säger han.

Ny teknik med människor i fokus
I teamet Skattat och klart arbetar Ülker Kaymakci som testautomatiserare. Innan hon kom till Skatteverket arbetade hon som konsult på flera stora byråer med uppdragsgivare som uteslutande var offentliga kunder, bland dem Skatteverket. På så vis fick Ülker inblick i möjligheterna på myndigheten, och lockades av fokuset på senaste tekniker och goda arbetsförhållanden. Sedan 2019 arbetar hon nu på Skatteverket och ångrar inte steget hon tog.
– Här finns så många kompetenta kollegor, och det är aldrig några problem att få den information jag behöver. Att med nya tekniker få utveckla lösningar som verkligen möter människors och företags behov är jättespännande. Jag behöver inte alltid gå på kurs för att utvecklas, här lär jag mig nya saker varje dag, säger hon.
Peter Nordström lägger till:
– Skatteverket är verkligen en Rolls Royce inom offentlig it. Här finns musklerna för att göra verklig förändring. För både samhället och för en själv.

Vill du jobba med IT på Skatteverket? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Skatteverket

Skatteverket har 10 500 medarbetare och finns över hela Sverige. Dess uppdrag är att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, att bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt att motverka brottslighet. Myndighetens it-avdelning arbetar med it-strategiska policyer, arkitektur, riktlinjer och principer. I avdelningens uppdrag ingår även utveckling, drift och underhåll av exempelvis Kronofogdens, Valmyndighetens och DIGG:s it-system. It-avdelningen finns i Solna, Malmö, Umeå, Göteborg, Östersund, Visby och Västerås. I januari 2021 hade avdelningen 869 anställda.

skatteverket.se