Undersökning

Brister i skyddet mot dataintrång och AI:s betydelse

Publicerad 9 mars 2021
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

En klar majoritet av vår målgrupp anser att det finns brister i skyddet mot dataintrång och informationsstölder hos statliga myndigheter och stora företag.

Endast 18 procent anser att statliga myndigheter och stora företag är väl eller mycket väl skyddade. Att AI och automatisering kommer att ha en stor betydelse för framtidens it- och digitaliseringslösningar är däremot nästan alla överens om.

Hur väl skyddade anser du att statliga myndigheter och stora företag är mot dataintrång och informationsstölder?
Vilken betydelse kommer AI och automatisering ha i framtidens it- och digitaliseringslösningar?
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.