5G

Tekniklyft som kommer att gå till historien

Publicerad 9 mars 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

– 5G är ett teknikskifte som kommer att gå till historien som ett av de riktigt stora tekniksprången inom telekom. Inom de närmaste fem åren kommer vi att förstå vilka möjligheter som 5G faktiskt innebär, säger Mats Hultin, CIO Ericsson.

Mats Hultin, CIO Ericsson. Foto: Panseri Photography

Det kommer inte bara att bli ett av de största tekniklyften i telekomhistorien, det kommer också att bli ett av de snabbaste. I Ericssons senaste Mobility Report som kom i november var prognosen att 15 procent av världens befolkning skulle ha 5G-täckning vid ingången av 2021. Vid slutet av 2025 räknar företaget med att antalet 5G-abonnenter kommer att uppgå till 3,5 miljarder.
På frågan om vad 5G har betytt för Ericsson, och vad Ericsson har betytt för 5G, blir svaret från bolagets CIO, Mats Hultin, ”mycket!”.
– Ericsson spelar en central roll i hela 5G-utvecklingen, verksamheten har många patent generellt sett och så även inom detta område. Vi ligger långt framme vad gäller både utveckling och teknologi vilket också syns i våra siffror och i hur det går för företaget.

”Inom fem år kommer vi att se tusentals implementeringar och tillämpningar av 5G.”

På gång
Just nu lanseras 5G-nätet i flera av landets största städer, frågan är när 5G kommer till Sverige på allvar?
– Det är på gång, operatörernas utrullning av 5G pågår för fullt. Pandemin som lett till att allt fler måste jobba hemifrån har satt tryck på operatörerna att verkligen utveckla sina nätverk för att kunna erbjuda bästa möjliga prestanda. Samma tryck kommer från till exempel hälso- och sjukvården där coronapandemin satt fart på införandet av nya digitala arbetssätt och tjänster. Konnektivitet och 5G är centrala delar i den utvecklingen, säger Mats Hultin.

Nya möjligheter
En utmaning som återstår när det gäller utrullningen av 5G är finansiella muskler.
– Det finns alltid prioriteringar av investeringar i alla länder. Utmaningen är hitta lösningar som gör att både nationer och företag kan se långsiktigt på sina investeringar.
Han påpekar att global tillgänglighet av 5G kommer att skapa helt nya möjligheter.
– 5G kommer att göra mycket mer än att förbättra folks nätverksanslutningar. Tekniken kommer att bidra till ett mer hållbart, flexibelt och anpassningsbart samhälle, ända ner på individnivå. Om det går som jag vill och hoppas på kommer digitaliseringen av samhället att fortsätta, och leda till att 5G-tillämpningar gör stor nytta, inte minst inom hälso-, transport- och energisektorn. Inom fem år kommer vi att se tusentals implementeringar och tillämpningar av 5G, och då kommer vi att förstå vilka möjligheter som tekniken faktiskt innebär.

5G gör samhället smartare

5G öppnar helt nya möjligheter där såväl samhälle som industrier förväntas bli smartare. Det talas bland annat om:
• Smartare elnät för kraftigt minskade koldioxidutsläpp
• Fler anslutna fordon som delar data för att förhindra kollisioner
• Fjärrkompetens med specialister som smidigt konsulterar och diagnostiserar patienter på distans
• Produktionslinjer inom industrin som autonomt reagerar på utbud och efterfrågan
• Full spårbarhet ned till den enskilda artikeln i lager och hamnar
• Fjärråtkomst till kraftfulla robotar och fordon för förbättrad säkerhet i riskfyllda miljöer
• Ökad användning av IoT i jordbruket för effektivare odling av grödor

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, mjukvaru- och teknikutveckling eller datasäkerhet inom industrin?
Hos vilka av följande industriföretag skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, mjukvaru- och teknikutveckling eller datasäkerhet? (Ange gärna flera)
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.