Presentation
Migrationsverket

En allomfattande förändring

Publicerad 18 februari 2022
Foto: Martin Roth
Daniel Anbarestani, mjukvaruarkitekt och scrum master, Lama Ziegelwagner, produktansvarig och Görgen Säv­hammar (sittande), enhetschef på Migrationsverket. Foto: Martin Roth
Daniel Anbarestani, mjukvaruarkitekt och scrum master, Lama Ziegelwagner, produktansvarig och Görgen Säv­hammar (sittande), enhetschef på Migrationsverket. Foto: Martin Roth

Migrationsverket lyfter utvecklingen till nya nivåer genom att förändra sitt sätt att arbeta.

Migrationsverkets digitala resa går mot att bli en lättrörlig och snabbare verksamhet.
Fokus ligger på frikopplade it-lösningar och hög grad av automatisering, framför allt i handläggningsprocessen. För att nå dit arbetar myndigheten som den lär, det vill säga snabbfotat och beslutsmässigt. Det har förändrat allt från ledarskapet till hur man organiserar sig runt en uppgift och driver igenom idéer.
Utvecklingen sker i 18 utvecklingsteam och i nära samverkan med i stort sett alla delar av verksamheten.
– Vi är tydliga med åt vilket håll vi ska och vilken vinning vi vill åt och sen försöker vi ta oss dit på bästa sätt tillsammans. Och alla som kan bidra till en bättre lösning är med, inte bara utvecklare. Vi vill att verksamheten, jurister och många fler ska vara med. Det ger en gemensam förståelse för både behovet och vad det innebär att utveckla lösningen, säger Görgen Sävhammar, enhetschef på Migrationsverket.
– I kombination med det agila arbetsättet blir vägen till färdig lösning mycket mer explorativ, förklarar han.
Kollegan Daniel Anbarestani är mjukvaruarkitekt och scrum master i ett av utvecklingsteamen. Han instämmer.
– Det går inte att separera it från verksamheten längre. För allt vi gör påverkar processen och hur våra användare använder tjänsterna. Genom att jobba verksamhetsnära och med det agila arbetssättet tillåts vi testa det vi utvecklar tillsammans med användarna, vilket ger lösningar som är förankrade i verkligheten, säger Daniel och lägger till:
– Migrationsverket är dessutom i ett snabbrörligt landskap med till exempel lagändringar som behöver implementeras väldigt snabbt. Det gör vi bäst när vi delar information med varandra och samarbetar på alla nivåer.

Jobba med IT hos oss på Migrationsverket. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Förändringar är välkomna
I utvecklingsprocessen är det högt i tak. Förändringar är välkomna och det gäller genom hela processen. Något som Lama Ziegelwagner menar ger stor effekt. Hon är produktansvarig med ansvar för två team inom kundnära områden.
– Vi är agila på riktigt nu. I våra team har vi med alla perspektiv från ett tidigt stadium och har bra kommunikation mellan alla parter: kund, krav, design och utveckling. Istället för en lösning och krav får teamet mål som ska uppnås. Sen gör vi samma saker som tidigare: analyser, tar fram hypoteser, kravar, bygger, testar och förbättrar. Stora skillnaden idag är att vi gör det i korta iterationer med feedback från målgruppen. Förändringar sker hela tiden så hypotesen eller idén är mjukrörlig och förändras under resans gång. Det som är fast är målet och effekten, säger Lama.

Stora framtidsmöjligheter
Migrationsverkets digitala transformation har nått långt, men än finns mycket kvar att göra. För att fortsätta den goda utvecklingen behöver myndigheten stärka upp med fler kompetenser. Några av de mer centrala nyckelrollerna är skarpa utvecklare inom olika områden samt produktansvariga och arkitekter.
– Det är en stor organisation och du får jobba i många olika roller. Jag har själv gått från systemutvecklare till mjukvaruarkitekt och scrum master, och det har varit en väldigt utvecklande resa. Du får din röst hörd här och får se hur ditt arbete påverkar. Dessutom finns det både ett stort system-legacy att lära sig av och en massa ny spännande teknik, säger Daniel.
Han får medhåll av Görgen Sävhammar:
– Jag slås ofta av vilken hög kompetens det finns här. Det finns nyfikenhet och framåtanda som gör att man vågar testa nya saker. Det är högt i tak och man är öppen med att diskutera nya lösningar.
– När du arbetar på detta sätt får du ta del av kompetensen från många olika roller: inom processledning, handläggning, jurister och många fler. Det är väldigt lärorikt och värdefullt för den egna utvecklingen. Sedan är Migrationsverket givetvis en jätteviktig samhällsfunktion, och att få vara med och modernisera myndigheten och dess arbetssätt är en väldigt rolig resa att få vara en del av, avslutar Lama.

Jobba med IT hos oss på Migrationsverket. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Migrationsverket

Migrationsverket är en av Sveriges största myndigheter med drygt 5000 medarbetare och verksamhet över hela landet. Verket ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. Verksamheten påverkas i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden och erbjuder en händelserik arbets­plats med goda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

www.migrationsverket.se