Sundsvallsregionen

Ett av Sveriges främsta it-kluster

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg
Lars Persson Skandevall, vd på Bron.

I Sundsvallsregionen finns ett dynamiskt kluster av statliga och privata it-verksamheter. Här har bland annat Bolagsverket, CSN, Försäkrings­kassan och SPV förlagt stora delar av sin it-verksamhet. Sundsvall fungerar som en digital hubb i Norrland som kombinerar storstadens karriär­möjligheter med småstadens höga livskvalitet.

– I Sundsvallsregionen finns en stor samlad it-kompetens och innovationskraft. Här arbetar drygt 5 000 personer med it på myndigheter, i näringslivet och i olika typer av startups. Vår region är en av Sveriges starkaste och lönsammaste it-regioner sett till förädlingsvärde per medarbetare och antalet it-medarbetare per capita, säger Lars Persson Skandevall, vd på Bron, Västernorrlands it-kluster och digitala innovationshubb som samlar över 90 privata och offentliga aktörer i regionen.

Digitalisering för samhället
I Sundsvall ligger tonvikten på statliga myndigheters it-verksamhet, men här finns även konsultbolag, bolag som Telia och skogs­näringens utvecklings- och dataenhet Bio­metria.
– Sundsvallsregionen kan erbjuda en mångfald av möjligheter för den som vill arbeta med digitalisering som förbättrar samhället och effektiviserar offentlig sektor. Här skapas den it-struktur som krävs för allt från barn­bidrag till pension. Jag brukar säga att Sundsvall är hjärtat i det offentliga it-Sverige och utvecklingen av framtidens GovTech-tjänster, säger Lars Persson Skandevall.

”Vår region är en av Sveriges starkaste och lönsammaste it-regioner.”

Stor efterfrågan på kompetens
Efterfrågan är hög på många it-kompetenser i regionen, däribland olika typer av utvecklare, testare och it-tekniker. Via Bron bedrivs inno­vationsprojekt som inkluderar såväl privata som offentliga it-aktörer.
– Många it-specialister som söker sig hit uppskattar närheten; det tar sällan mer än en kvart att ta sig till jobbet. Sundsvallsregionen kan generellt sett erbjuda en hög livskvalitet med både karriärmöjligheter och mer tid för familj och fritidsintressen, säger Lars Persson Skandevall.
– Många som har arbetat med it på en av myndigheterna väljer att vidga sina vyer genom att så småningom söka sig till någon av de andra myndigheterna här, säger Maria Söderlind, civilingenjör som ansvarar för traineeprogrammet på Försäkringskassan IT.

1 av 4 kan tänka sig Sundsvall
26 procent av systemvetarna och dataingenjörerna kan tänka sig att arbeta för en statlig it-verksamhet i Sundsvallsregionen.
– Allt fler it-specialister värdesätter stabila arbetsgivare som satsar mycket på arbetsmiljön och kan erbjuda trygghet, bra förmåner och goda semestervillkor. Allt detta är, gör och har de statliga it-verksamheterna i Sundsvall, säger Maria Söderlind.
– Eftersom de statliga it-verksamheterna i Sundsvall är stora, på Försäkringskassan IT är vi exempelvis drygt 1 000 medarbetare, är bredden av karriärmöjligheter stor. Försäkringskassan har en omfattande drift- och utvecklingsverksamhet. Eftersom vi hanterar driften även för flera andra myndigheter är behovet av driftspecialister stort, liksom behovet av kompetenser inom AI, säkerhet, utveckling.
– It-medarbetare som vill jobba med system som påverkar många människor har mycket att hämta i Sundsvall, avslutar Maria Söderlind.

Maria Söderlind på Försäkringskassan IT. Foto: Mats Andersson / TT
I Sundsvallsregionen finns många statliga it-verksamheter. Skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig it-verksamhet i Sundsvallsregionen?

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.