Presentation
CSN

Frihet under ansvar med tillitsbaserad ledning på CSN

Publicerad 18 februari 2022
Foto: Anna-Clara Eriksson
Helena Ström, leveransansvarig IT för CSN:s körkortslån, Henrik Edholm, gruppchef på CSN IT och Kjetil Andersen, leveransansvarig IT Gemensamma funktioner på CSN. Foto: Anna-Clara Eriksson
Helena Ström, leveransansvarig IT för CSN:s körkortslån, Henrik Edholm, gruppchef på CSN IT och Kjetil Andersen, leveransansvarig IT Gemensamma funktioner på CSN. Foto: Anna-Clara Eriksson

CSN:s IT-organisation består av 175 medarbetare fördelade på åtta orter runtom i landet. Det är en tillräckligt stor IT-organisation för att ha muskler att genomföra större projekt och erbjuda utvecklingsmöjligheter, men den är samtidigt tillräckligt småskalig för att åstadkomma en familjär stämning där varje medarbetare har sin hemvist i ett eller flera team.

På CSN:s IT-avdelning pågår mycket spännande utvecklingsarbete, med flera stora reformer som kombinerar förnyelse av teknik, processer och kompetens. För närvarande introduceras exempelvis myndighetens cloud native plattform som framöver bland annat ska användas som bas för verksamhetsspecifika applikationer. CSN:s IT-verksamhet befinner sig med andra ord i en mycket spännande och dynamisk utvecklingskurva.
– En röd tråd i vår organisation är en tillitsbaserad ledning och styrning, där varje medarbetare arbetar utifrån ett stort mått av frihet under ansvar. Vi brinner för att på riktigt visa tillit för vår medarbetare och deras förmåga att planera, strukturera och genomföra sitt arbete. Vi är en platt organisation där medarbetarna ges stora möjligheter att tycka till och göra sin röst hörd, säger Henrik Edholm, gruppchef på CSN IT.

Klicka här föra att läsa mer om vår IT-organisation

Långsiktig hybridkontorssatsning
CSN IT har ett stort rekryteringsbehov och efterfrågar bland annat systemutvecklare inom Java. Myndigheten behöver även medarbetare som vill arbeta med metodik, krav och testverksamhet.
– Vi går mot ett mer teamorienterat och agilt arbetssätt, och introducerar under våren en långsiktig satsning som ger varje medarbetare möjlighet att själv planera när de vill arbeta hemifrån eller från något av våra kontor. Upplägget som utgår från verksamhetens behov är individuellt och flexibelt, säger Henrik Edholm.

Utpräglad teamkänsla
– Jag började på CSN 1998 som handläggare och gick 2006 över till IT-avdelningen. Sedan dess har jag provat på många olika roller, och har bland annat jobbat med krav och test i både projekt och förvaltning. Sedan våren 2021 arbetar jag som leveransansvarig IT för CSN:s körkortslån, säger Helena Ström.
En faktor som bidrar till att hon trivs på CSN är möjligheten att växla mellan olika roller och verksamheter.
– Här kan man utvecklas, oavsett om man föredrar att fördjupa sig i en verksamhet under en längre tid, eller hellre vill utmana sig själv genom att med jämna mellanrum byta roll. Ytterligare en faktor som gör att jag trivs är vår utpräglade teamkänsla; här råder en anda som präglas av hjälpsamhet och en känsla av att vi löser utmaningar tillsammans, säger Helena Ström.
Möjligheten att kunna kombinera hemarbete med kontorsarbete utifrån sina egna preferenser och behov betraktar Helena som en stor fördel.
– Det tillitsbaserade ledarskapet präglar vår vardag. Vår chef ger oss ett ramverk, men sen är det upp till teamet att tillsammans avgöra hur arbetet ska struktureras och genomföras. Det bidrar till god sammanhållning och stärker oss som team. Att vårt dagliga arbete dessutom tillför samhällsnytta och bidrar till att skapa värde för många människor känns också betydelsefullt, säger Helena Ström.

Viktigt samhällsuppdrag
– Jag började på CSN 2012 som systemspecialist. Därefter arbetade jag en period i vår kravhanteringsverksamhet. Nu har jag en strategisk och koordinerade roll där jag fungerar som en länk mellan IT och verksamheten, säger Kjetil Andersen, leveransansvarig IT Gemensamma funktioner på CSN.
CSN IT är stolta över att bidra till att människor kan förverkliga sina drömmar om att studera och utbilda sig för ett framgångsrikt arbetsliv.
– CSN är en arbetsgivare som satsar mycket på sina medarbetares utveckling. Om man är intresserad av att fördjupa sig inom ett specifikt område finns det gott om fortbildningsmöjligheter. Jag har exempelvis precis slutfört en ettårig utbildning i förändringsledning, och många har gjort karriär inom myndigheten, säger Kjetil Andersen.
Han trivs bra med att ha en strategisk roll där han kan överblicka och påverka flera delar av verksamheten.
– Jag gillar att förändringstakten är hög – vi har precis ersatt vår stordatormiljö med en ny plattform och driver många spännande IT-projekt parallellt. Vi på IT-avdelningen har en viktig uppgift i att se till att handläggarnas arbete flyter på bra och att skapa förutsättningar för att studenter, interna och externa samarbetspartners ska få sitt stöd i tid, säger Kjetil Andersen.

Klicka här föra att läsa mer om vår IT-organisation

CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet. CSN har cirka 1100 anställda på 11 orter. CSN:s IT-avdelning består av 175 medarbetare som arbetar inom områdena IT-arkitektur, systemutveckling, projektledning, drift och infrastruktur.

Är du nyfiken på att läsa mer om hur vår IT-avdelning växer och hur du kan komma i kontakt med oss – läs mer här! www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/it-avdelningen-vaxer