Transport- och infrastruktur

Grön omställning attraherar många

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Lisa Jabar
Cecile Anthyme, Director Digital Channels Volvo Group Connected Solutions. Foto: Lisa Jabar

Hållbara transporter har en nyckelroll i framtidens hållbara samhälle. Kraven på framtidens transportlösningar ökar i takt med att industrin gör nya framsteg i utvecklingen av elektrifierade och autonoma fordon. Mjukvaruutveckling utgör basen för utvecklingen av hållbara transportlösningar, där AI är en viktig möjliggörare för utvecklingen av autonoma fordon.

Transport- och logistiksektorn expanderar och digitaliseras snabbt. Många aktörer vill vara delaktiga i utvecklingen, såväl mindre mjukvarubolag som teknikjättar.
– Hållbar logistik är en stark trend, liksom tjänstefiering, där digital teknik möjliggör innovativa sätt att skapa tjänster till kund. Utvecklingen av autonoma fordon är förstås också en tydlig och spännande trend. AI är ett kraftfullt verktyg för innovation och nya affärsmodeller i vår bransch, säger Cecile Anthyme, Director Digital Channels Volvo Group Connected Solutions. Hon leder utvecklingen av digitala kanaler och ett UX-team inom Volvo som driver digital transformation, och integrerar olika digitala kanaler för att ge användaren en sömlös kundresa.
När det gäller utvecklingen av automatiserade fordon betraktar hon dem som en möjlighet till ökad transport- och resurseffektivitet som kan bidra till optimerade trafikflöden och högre nyttjande av befintlig infrastruktur.
– Uppkopplad teknik är en viktig möjliggörare i utvecklingen av både elektrifierade och autonoma fordon, säger Cecile Anthyme.

Klicka här för att läsa mer om karriärmöjligheter på Volvo Group

”Uppkopplad teknik är en viktig möjliggörare i utvecklingen av både elektrifierade och autonoma fordon.”

Maria Hansen, Vice President Technology på Volvo Group Connected Solutions.

Lång historik av innovationsprojekt
Volvo är den näst mest attraktiva arbetsgivaren för systemvetare och civilingenjörer inom data och it, enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning.
– Resultatet är inte förvånande med tanke på att Volvo är ett välskött bolag med en snart hundraårig historik av att driva innovationskraft i vår bransch. Vi är erkänt duktiga på att ta hand om våra medarbetare, och möjligheterna att utvecklas är nästintill oändliga. Volvo har en lång historik av att framgångsrikt driva innovations- och transformationsprojekt, vilket jag tror attraherar många. Att vi driver utveckling i globala team i nära samverkan med andra bolag och aktörer stärker förmodligen också attraktionskraften, säger Maria Hansen, VP Technology på Volvo Group Connected Solutions.

Aktiv del av grön omställning
Möjligheterna att utveckla och testa nya tekniska lösningar i en global kontext är många i transport- och infrastrukturbranschen. För den som inte vill satsa på en chefskarriär kan en utvecklingsresa som teknisk specialist med fokus på olika spjutspetstekniker vara minst lika givande.
– Jag har arbetat med it och system­utveckling i transport- och infrastrukturbranschen i drygt 25 år. För mig känns det bra i både mage och hjärta att vara med och utveckla framtidens hållbara transportlösningar och att därigenom vara en del av samhällets gröna omställning. Just att ha en aktiv roll i det attraherar nog många systemvetare och dataingenjörer. Samtidigt är kraven högt ställda. För att vi ska kunna leva upp till samhällets högt ställda hållbarhetsmål krävs mycket innovationskraft, säger Maria Hansen.

Klicka här för att läsa mer om karriärmöjligheter på Volvo Group

Hos vilka av följande industriföretag skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, mjukvaru- och teknikutveckling eller datasäkerhet? (Ange gärna flera.)

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.