Digitalt arbetssätt

Hybridorganisation med självledarskap

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg
Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden.

Kronofogden har ett brett samhällsuppdrag som skapar ett välfungerande kreditsamhälle, motverkar brottslighet och säker­ställer finansieringen av den offentliga sektorn. Kärnan i it-verksamheten är självständiga och tvärfunktionella team. Medarbetarna ingår i en modern hybridorganisation som tillämpar ett stort mått av självledarskap.

– Vår it-utveckling har tagit stora kliv på senare år. Bland annat har vi fasat ut två stordatorapplikationer och skapat förutsättningar för att kunna ta rejäla digitaliseringskliv framöver. Vi fokuserar dels på att digitalisera och effektivisera våra interna processer, dels på att utveckla e-tjänster som medborgarna efterfrågar, exempelvis digital skulddelgivning, säger Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden.

”Vi har övergått till ett digitalt arbetssätt där medarbetarna kan arbeta hemifrån.”

Långsiktig hybridorganisation
It-verksamheten hanterades tidigare av Skatteverket, men 2014 började en egen it-verksamhet byggas upp.
Johan Acharius kom ursprungligen till myndigheten som managementkonsult 2013 och valde att stanna när han fick möjlighet att vara med och bygga upp den nya it-verksamheten från grunden. Idag arbetar här 200 personer med it-utveckling.
– År 2021 etablerade vi en långsiktig hybridorganisation under devisen ”Med hela Sverige som arbetsplats”. Vi har övergått till ett digitalt arbetssätt där medarbetarna kan arbeta hemifrån. Samtidigt använder vi våra 32 kontor runtom i landet som viktiga mötesplatser. Vi har etablerat en långsiktig hybrid­organisation som sträcker sig långt bortom coronapandemin. Det ger våra medarbetare goda möjligheter att kombinera karriär och familjeliv, och få en god livskvalitet, säger Johan Acharius.

Hög grad av självbestämmande
De flesta medarbetare på Kronofogden känner en stolthet över den samhällsnytta de bidrar med. Utöver skuldsanering, det begrepp de flesta förmodligen associerar med myndigheten, arbetar Kronofogden även med konkurstillsyn, skuldförebyggande arbete och internationella frågor.
Systemutveckling utgör hjärtat i it-organisation en. Behovet av systemutvecklare med inriktning på Java och .Net är därför stort. Myndigheten efterfrågar även säkerhetsexperter samt olika typer av arkitekter.
– Många har en uppfattning om att myndigheter är strikt hierarkiska organisationer, men hos oss är det snarare tvärtom. Vi är en icke-hierarkisk organisation som tillämpar en hög grad av självbestämmande. Vi lägger också mycket fokus på medarbetarnas kompetensutveckling, säger Johan Acharius.