Presentation
Polismyndigheten

It-avdelningen som ger ett tryggare Sverige

Publicerad 18 februari 2022
Robert Gran, Tilde Arvedson, Erik Nylander, Sanne Appelqvist, Michael Hörnell och Julia von Heijne. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robert Gran, Tilde Arvedson, Erik Nylander, Sanne Appelqvist, Michael Hörnell och Julia von Heijne. Foto: Gonzalo Irigoyen

Hos polismyndigheten spelar it-avdelningen en avgörande roll i polisverksamhetens framgångar. Nu söker myndigheten fler inom it som vill bidra till ett tryggare Sverige.

Polismyndighetens it-avdelning är ett rikt tekniskt ekosystem som täcker alla skrån. Här arbetar alla områden – från infrastruktur, utveckling och säkerhet till support, inköp och it-juridik – tätt integrerade med varandra. Och ofta direkt kopplat till den operativa polisverksamheten.
– Jag ser varje dag vilken otrolig påverkan it har i den operativa polisverksamheten. Det är ett samspel som är unikt ur ett it-perspektiv, säger Robert Gran, gruppchef och produktägare på gruppen specialiststöd som vänder sig till polisens specialistverksamhet.
Det är tydligt även inom kollegan Julia von Heijnes arbetsgrupp fordonssystem, där hon arbetar som uppdragsledare och UX-designer. Sedan en tid tillbaka har gruppen utvecklat en ny it-plattform för nästa generation polisbil, Titan. Utvecklingen har skett i tätt samarbete med poliskollegor från ingrip­ande enheter. När tillfälle har getts har utvecklarna själva suttit med i bilarna för att fånga upp hur tekniken används.
– Plattformen ska förenkla så mycket som möjligt för poliserna i fält. Vid utryckning är det ofta snabba puckar och det krävs fokus på situationen man är på väg in i. Systemet vi utvecklar minimerar teknikstressen och förenklar arbetsuppgiften, berättar hon.
En av poliserna som deltagit i kravställningen är Michael Hörnell, som arbetar på ingripande verksamheten i Uppsala.
– Med det nya systemet får vi in mer polisiära system i bilen i stället för de externa stand-alone-lösningar som tidigare använts. Vi kommer då att kunna göra registerslagningar, kontrollera radar eller kameror utan att distrahera kollegan bakom ratten, och massor med annat som underlättar och effektiviserar i vår vardag, säger Michael Hörnell.

Vill du också jobba på polisens IT? Klicka här för mer information

Ger stor samhällsnytta
Det nära samarbetet mellan it och den operativa verksamheten har varit en lika stor framgångsfaktor i projektet Samla, där gruppen för utredningssystem utvecklar en app för mobil avrapport­ering. I appen kan polisen rapportera information kring en händelse och föra vidare informationen till andra system. Appen syftar till att sänka avrapport­eringstid och säkerställa att alla data har en viss kvalitet.
– Att få vara med och arbeta så nära it är så otroligt värdefullt för oss. Det är en stor anledning till att de här systemen effektiviserar vår arbetsvardag så pass mycket som de gör, säger Sanne Appelqvist, polis på ingripande verksamheten i Solna som har varit med i utvecklingen av Samla.
– Efter varje gång vi lämnar av en berusad eller psykiskt sjuk person till annan vård, måste vi åka in och avrapportera det direkt för att rapporten ska hålla rätt kvalitet. Med Samla kan det ske direkt i bilen, säger Sanne.
– Bara i Stockholm lämnas 40 pers­oner per dag, vilket innebär 40 avrapporteringar som måste göras. Och tittar man på glesbygden där avstånden är längre är tidsbesparingen enorm, säger Erik Nylander, en av utvecklarna bakom appen.

Säkerhet i alla hörn av avdelningen
Även inom it-avdelningen är det nära samarbetet en avgörande faktor. Att myndigheten har som policy att prioritera insourcing framför outsourcing, bidrar också till en kontinuitet och en stark samverkan mellan områdena.
Tilde Arvedson arbetar med it- och informationssäkerhet på it-säkerhetsenheten. Här sitter 50–60 personer med behörighetshantering, certifikatshantering, PKI, spårbarhetsloggning och mycket annat för att säkerställa att utveckling, infrastruktur och inköp uppfyller säkerhetskraven.
– Vårt arbete är väldigt integrerat inom it-avdelningen. Ambitionen är att varje utvecklingsuppdrag ska ha en it-säkerhetsspecialist knuten till sig, säger Tilde.
Ett arbete som, med tanke på myndighetens natur, är en balansakt.
– Vi har ett förtroende att hantera information om medborgare, brotts­utredningar och information som kommer från andra länder. Det är känslig information, som ändå behöver vara tillgänglig för polisen när den behövs. Och med ett hundratal it-system inom myndigheten är det ett stort ansvar, säger Tilde.
– Tilde och hennes enhet är ett jätte­viktigt bollplank för oss under hela utvecklingstiden, säger Julia. Utan it-säk kan vi inte leverera någonting, säger Julia von Heijne.
– Eftersom vi har egen drift, utveckling och säkerhet, och mycket sam­arbete mellan varandra så lär vi mycket av varandra hela tiden. Det finns en väldigt stark gemenskap och delat engagemang för den nytta vi gör, säger Tilde.

Vill du också jobba på polisens IT? Klicka här för mer information

Polisens it-avdelning

På polisens it-avdelning bidrar cirka 1000 medarbet­are dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta it-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt. Polisens it-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter. Just nu finns ett behov av nya medarbetare inom en ett stort antal områden. Läs mer på polisen.se/it för mer information.

www.polisen.se/it