Digitaliseringsutveckling

Myndigheternas it-medarbetare är mitt i händelsernas centrum

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Johan Marklund
Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund

De svenska myndigheterna befinner sig mitt i en intensiv digitaliseringsutveckling. Digitaliseringen är den drivande kraften för myndigheternas verksamhetsutveckling, ett stort investeringsområde och ett område där det pågår en långsiktigt intensiv rörelse. Som systemvetare eller it-ingenjör fyller man en nyckelfunktion i myndigheternas digitala transformation.

– Myndigheternas snabba digitaliseringstakt har förstås accelererat ytterligare under pandemin, liksom användarnas krav på digitala tjänster. Hur långt verksamheterna har kommit varierar, men många större myndigheter har kommit relativt långt. Processen handlar till stor del om att digitalisera och effektivisera flöden och automatisera repetitiva moment. När AI och andra teknologier används för att optimera ärendehanteringen kan medarbetarna fokusera på process­optimering och mer krävande och komplexa arbetsuppgifter, säger Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Han har tidigare varit forskare inom akademin och it-chef på bland annat Tele2, Ericsson, TDC, SL och Försäkringskassan.

”På myndigheter får man vara med och utveckla tjänster som verkligen gör skillnad.”

Underlättar människors vardag
På Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att byta ut samtliga tekniska system och implementera ett processtyrt och flödesorienterat arbetssätt.
– I dagsläget hanteras drygt 35 procent av alla ärenden via vår digitala plattform. Målet är att komma upp till så nära 100 procent det går, säger Krister Dackland.
Han rekommenderar dataingenjörer och systemvetare med ett genuint samhällsintresse och en vilja att vara en viktig byggsten i ett större samhällsbygge att söka sig till myndighetssfären.
– På myndigheter får man vara med och utveckla tjänster som verkligen gör skillnad och underlättar många människors vardag. Som it-medarbetare på en myndighet har man med andra ord en unik möjlighet att vara med och förflytta hela verksamheten in i framtiden, säger Krister Dackland.

Dataanalytiker efterfrågas
Många myndigheter har stora it-avdelningar och rekryterar därmed relativt brett. Några av it-kompetenser som efterfrågas mest är tjänstedesigners, it-medarbetare med juridisk kompetens, mjukvaruutvecklare, tekniker, dataanalytiker och informationssäkerhetsspecialister. Eftersom allt fler myndigheter tillämpar agila arbetssätt är erfarenhet av agilitet också mycket efterfrågat.
– För it-medarbetare som vill utvecklas till specialister har myndigheterna mycket att erbjuda. Som designer kan man exempelvis vidareutvecklas till systemarkitekt, informationsarkitekt eller säkerhetsarkitekt. Många växlar också mellan att arbeta på flera olika myndigheter, säger Krister Dackland.