Presentation
Arbetsförmedlingen

Samhällsnytta och teknik i framkant

Publicerad 18 februari 2022
Foto: Johan Marklund
Mattias Bielsa, AI-arkitekt och Beatrice Sablone, Chief Digital Officer på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Foto: Johan Marklund
Mattias Bielsa, AI-arkitekt och Beatrice Sablone, Chief Digital Officer på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Foto: Johan Marklund

På Arbetsförmedlingens stora IT-avdelning formas framtiden, med bland annat AI. Utvecklingsmöjligheterna är många, och vardagen spännande.
– Vi hanterar stora volymer data varje månad. Exempelvis används eventdata från 30 miljoner klick och information om 700000 unika användare som kontinuerligt flödar in i en AI-modell som ger rekommendationer, säger Mattias Bielsa, AI-arkitekt.

På Arbetsförmedlingens IT-avdelning i Solna arbetar över 1000 personer. Mattias Bielsa, som utbildade sig på KTH, har jobbat där i 14 år. Nu utvecklar han, tillsammans med kollegor, AI-teknik bakom en av Sveriges största webbplatser.
– AI har en stor betydelse i den organisation som vi är på väg mot. Det är en av flera nyckelfaktorer som datadrivna myndigheter behöver ha som grund. En viktig roll som myndigheter kan bidra med är demokratisering av data, men också spännande insikter som kommer när vi använder och tillgängliggör den här typen av teknik, säger Mattias Bielsa.
Han var med och startade upp avdelningen som sedan 2018 snabbt vuxit från 3 till 17 personer.
– Det är nästan som att starta ett företag i företaget, att utveckla något från idé till att bygga upp en verksamhet och skala upp, säger Mattias Bielsa.

Jobba med oss på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Samarbete med andra
Hans främsta uppdrag som AI-arkitekt är att arbeta överbryggande mellan olika initiativ och se helheten mellan olika projekt.
– AI har utvecklats hastigt senaste åren och allt fler inser potentialen och tar tjänsterna för självklara. Den snabba utvecklingstakten gör att tekniken förändras fort. Ett viktigt mål är att från ett helhetsperspektiv strukturera och etablera en bra grund som lätt går att skala upp.
Arbetsförmedlingen arbetar också tillsammans med andra myndigheter, framför allt i Sverige men också utomlands. Mattias Bielsa har till exempel varit i Kambodja som expert och hjälpt myndigheter där att komma vidare i sin utveckling.
Mattias Bielsa rekommenderar jobb på Arbetsförmedlingens IT-avdelningen till den som är nyfiken, orädd och förtjust i att skapa samhällsnytta.
– Min egen resa här har inneburit väldigt många olika roller och möjligheter att ständigt få prova på nya saker, säger han.

Gör samhällsnytta
Kollegan Beatrice Sablone, som är CDO, Chief Digital Officer, kan bara hålla med.
– Gillar man kombinationen av modern teknik och samhällsnytta och att arbeta med förändring är Arbetsförmedlingen en bra arbetsplats. Man lär sig väldigt mycket och det är en stor arbetsgivare; du kan ha en karriär inom myndigheten.
Hon arbetade i början av sitt arbetsliv med grafisk form men bytte snart spår till allt mer IT-tunga postar. Beatrice Sablone har jobbat på Arbetsförmedlingen i 1,5 år och dessförinnan hos privata aktörer, som Microsoft och H&M.
– Jag driver förändring inom området data. Jag tycker att det är roligt att ge mig in i områden som är komplexa och där jag kan använda alla mina olika erfarenheter. Jag ser till exempel ett antal luckor som behöver fyllas och driver på för att allt ska fungera bättre. Man behöver ha en holistisk syn för att se var det brister, säger Beatrice Sablone.
Hon driver specifika frågor som spänner över hela verksamheten.
– Det finns ett ständigt förändrande behov. Det roligaste är när man löser komplexa frågor och ser att det blir nytta av det man gör. Jag gillar uppstart, avslut och resultat.

Ligger i framkant
Hennes dagar ser omväxlande ut, hon är till exempel med i styrgruppen för det nationella AI-uppdraget som representant för Arbetsförmedlingen.
– Vi tittar på hur man kan jobba bättre administrativt och göra mer nytta av skattepengar. Samhällsnytta skapas inte bara genom Arbetsförmedlingens huvudmål, att hjälpa folk att få arbete, utan också genom att bidra till en effektivare offentlig förvaltning. Det tycker jag är stimulerande, säger Beatrice Sablone.
Hon rekommenderar att söka sig till Arbetsförmedlingens IT-avdelning.
– Man ska ha tålamod, människokännedom och intresse för ny teknik och inte vara rädd för saker som man inte kan. Jag vill alltid ha någon kurs jag läser parallellt, man måste hela tiden vara nyfiken och inte stagnera i ett fixed mindset. Man kanske inte tror att det är så mycket ny teknik inom en myndighet, men här är IT-kompetenser efterfrågade och Arbetsförmedlingen ligger verkligen i framkant.

Jobba med oss på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Mynd­ighetens ansvar omfattar offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I regeringens uppdragsbeskrivning finns bland annat Etablering av nyanlända, Arbetslivsinriktad rehabilitering och att Fler med funktionsnedsättning ska ges jobb. Den första statliga arbetsförmedlingen inrättades 1940, men Arbetsförmedlingen som den fungerar idag har funnits sedan 2008. Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och hade vid 2019 års utgång 11100 anställda. Av dessa arbetar 1000 på IT-avdelningen.

Arbetsförmedlingen
Elektrogatan 4
113 99 Solna
Tel: 0771–60 00 00
arbetsformedlingen.se