Samhällsutveckling

Samhällsutvecklingen redo ta nästa steg

Publicerad 18 februari 2022
Text: Peter Johansson Foto: Anna Thorbjörnsson
Christina Skogster Stange, chef för divisionen Digital Services på Sweco. Foto: Anna Thorbjörnsson

Digitaliseringen av samhället har bubblat länge nu. Idag ger teknik som sensorer, IoT och parametrisk design nytta för både städer och glesbygd. Och utvecklingen – liksom kompetensbehovet – fortsätter att växa.

– Vill vi ha ett hållbarare samhälle är digitalisering en förutsättning, säger Christina Skogster Stange, chef för divisionen Digital Services på Sweco, ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom samhällsutveckling.
Och det är en sprudlande digitalisering av samhället som sker idag, menar hon.
– Vi ser hur teknik verkligen börjat skapa nytta i både städer och glesbygd. Det är inte bara test och teknikskott längre. Nu automatiserar och effektiviserar vi inte för sakens skull utan för att få effekter som bidrar till mer hållbarhet inom miljö, ekonomi och sociala frågor frågor, säger Christina.

”Vill vi ha ett hållbarare samhälle är digitalisering en förutsättning.”

Från smarta städer till smarta samhällen
Ett exempel är hur sensorer hjälper Karolinska universitetssjukhuset att placera ut drönare i stadsmiljön för att kunna få ut hjärtstartare snabbare. Inom anläggning bidrar digitala tvillingar – en identisk modell av en konstruktion med data om material och funktioner – till klokare beslut, hållbarare materialval och cirkulärt byggande. Och under pandemin har digitaliseringen gjort smittspårning möjlig på ett helt nytt sätt.
– Smarta städer har vi ju pratat om ganska länge, men kanske är smarta samhällen ett bättre begrepp. För vi tittar på det så mycket bredare idag; hur kan vi generera, hantera och använda data för att underlätta underhåll och effektivisera flöden i alla delar av landet.
IoT, AI, RPA – initialförkortningarna som cirkulerar i samhället är mångtaliga. Och med en utbredd utveckling är naturligtvis kompetensbehovet omfattande. Bara på Sweco letas det med ljus och lykta efter systemvetare, dataanalytiker, it-arkitekter, ux-designers med flera, berättar Christina.

Säkra säkerheten
En av de stora utmaningarna kopplat till den digitala utvecklingen är informationssäkerheten. Det är enorma mängder känsliga och samhällskritiska data som behöver hanteras på ett säkert sätt.
Utvecklingen av samhällskritisk infrastruktur som vatten- och elförsörjning, transporter med mera generar enorma mängder data som både är känsliga och alltmer satta under hot.
– Det innebär att alla marknadsaktörer i vår bransch kommer att behöva hjälp med informationssäkerhet i någon form, understryker Christina Skogster Stange.