Presentation
Kronofogden

Självledarskap och flexibilitet på Kronofogden

Publicerad 18 februari 2022
Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen hos Kronofogden.
Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen hos Kronofogden.

En halvdag i veckan för kompetensutveckling, flexibla arbetsformer och möjlighet att jobba från var som helst i Sverige – Kronofogden satsar stort på sina medarbetare.
– Vi har ett stort ansvar att själva styra och ha inflytande över arbetet, och det finns utrymme att prova nya saker, säger Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen.

Nebojša Mitrović, som nyligen började sin tjänst som IT-arkitekt, arbetar för Kronofogden från Jönköping. Satsningen på flexibla arbetsformer var en av sakerna som lockade.
– Att man kan styra sin arbetstid till viss del själv rimmar väl med mitt liv och min familjesituation. Balans mellan arbete och fritid är en prioriterad fråga inom Kronofogden, säger han.

Jobba med oss på Kronofogden. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Ser helheten
På Kronofogden jobbar Nebojša Mitrović bland annat med att se till att verksamhetens behov av IT-lösningar säkerställs. Som områdesarkitekt har han en viktig roll i utvecklingsarbetet.
– Med utgångspunkt i våra övergripande mål och strategier hjälper jag till att säkerställa att vi har rätt teknik och säkerhetsnivå inom Kronofogden. Det ingår i en IT-arkitekts ansvar att kunna se helhetsperspektiven och omsätta dessa till krav på teknik och säkerhet. Kronofogden är nu inne i en expansiv plan när det gäller att utvidga sina e-tjänster mot medborgarna, och då är det viktigt att säkerhetsaspekten följer med i det arbetet.

Gör samhällsnytta
Nebojša Mitrović tycker också att det gör arbetet extra meningsfullt att jobba på en myndighet som gör samhällsnytta.
– Kronofogden har ett viktigt samhällsuppdrag, att se till att Sverige har en fungerande kredit- och betalmarknad och att folk inte hamnar i onödigt hög skuldsättning; Kronofogden gör mycket proaktivt arbete.
Karriärsmöjligheterna är goda inom Kronofogden. Satsningen på kompetensutveckling är stor.
– Vi har en halvdag i veckan reserverad för kompetensutveckling, och mitt intryck är att man brukar få ett ja på att gå olika kurser. Det är väldigt kul, säger Nebojša Mitrović.

Hög kompetens
Medarbetarnas inflytande på arbetet är stort.
– Självledarskap är ett nyckelord, och arbetsgivaren har ett stort förtroende för oss, så det finns utrymme att prova på nya saker.
Utbytet med kollegor är också viktigt.
– Vi är en stor skara med väldigt kunniga medarbetare på IT-avdelningen – här finns en hög kompetens. Även fast många jobbar från olika orter finns en stor hjälpsamhet kolleger emellan, och man är väldigt prestigelös. Jag är hedrad över att få vara en del av laget på Kronofogden.

Jobba med oss på Kronofogden. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Kronofogden

På Kronofogden finns närmare 200 medarbetare som arbetar med IT-utveckling. Det pågår en mängd olika projekt, som handlar om allt ifrån att ersätta äldre och komplexa system till projekt med automatiseringsfokus och moderna e-tjänster för medborgarna. Medarbetarna på Kronofogdens IT-avdelning har möjlighet till flexibla arbetsformer – du kan arbeta hemma och på något av Kronofogdens kontor som finns över hela landet.

www.kronofogden.se