Presentation
Telekrigsenheten

Spännande utmaningar på FOI:s telekrigsenhet

Publicerad 18 februari 2022
Foto: Lasse Hejdenberg
Johannes Lindblom och Lars Norin på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg
Johannes Lindblom och Lars Norin på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg

Att arbeta som forskare inom telekrigverksamheten innebär ständigt nya utmaningar. Ett jobb i teknikens absoluta framkant med sikte på ett rörligt mål eftersom teknik och hotbild är under ständig förändring. Det kan låta frustrerande, men för en forskare också helt underbart.

Johannes Lindblom, som läst till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet, hade disputerat inom kommunikationssystem när han började på telekrigverksamheten vid FOI i Linköping. Sedan dess har det gått fem år och Johannes säger att han inte ångrar sitt yrkesval, tvärtom.
– Jag arbetar med signalbehandling för radiokommunikation. Till viss del hade jag en aning om vad telekrig innebar men mycket har varit helt nytt.
Eftersom telekrigverksamheten hanterar hemlig information kan han inte berätta exakt vad arbetet innebär.
– Om vi kunde berätta mer om vad vi gör skulle jobbannonserna kunna vara ännu mer lockande för tekniska doktorer, men vissa saker får man bara veta om man aktivt jobbar i sådana projekt.
Lars Norin, civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet som disputerat inom rymdfysik, hade redan flera års yrkeserfarenhet när han sökte sig till FOI.
– Jag lockades av den gedigna expertisen i verksamheten. En annan drivkraft var samhällsnyttan. Telekrigverksamheten gör en viktig insats för Sveriges säkerhet och jag ville gärna vara med och bidra.

Vill du också göra nytta för försvar och säkerhet? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn-sida

Samhällsnytta
Den stora tjusningen med att arbeta som forskare inom telekrigverksamheten är att det finns ständigt nya problem att lösa, menar både Lars och Johannes.
– Om vi skulle lyckas lösa en utmaning och förstå till exempel en viss radarsignal dröjer det kanske ett år, sedan har motståndaren ändrat signalen. Då är vi tillbaka på ruta noll och har ett nytt problem framför oss, säger Lars.
Johannes konstaterar att de ständigt nya utmaningarna gör jobbet forskningsmässigt högintressant, och ibland även lite frustrerande.
– Men frustrationen vägs upp av alla nya spännande utmaningar och av att våra projekt kommer till direkt nytta för Sveriges försvar och säkerhet. På universitetet jobbar du med hypoteser och antaganden; här måste du hela tiden ha praktiken i åtanke. Gillar man den typen av forskning i kombination med samhällsnytta så är FOI:s telekrigverksamhet helt rätt plats!

Vill du också göra nytta för försvar och säkerhet? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn-sida

Totalförsvarets forskningsinstitut – Enheten för Telekrig

Telekrig handlar om militära åtgärder för att upptäcka, utnyttja, påverka, försvåra eller förhindra motståndarens användning av telemedel som utnyttjar elektromagnetisk vågutbredning, samt egna åtgärder för att minska verkan av motståndarens telekrigföring. Inom FOI:s telekrigverksamhet i Linköping omfattar forskningsprojekten bland annat störning och signalspaning mot kommunikation och radar, samt metoder för skydd av egna system.

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld? Besök foi.se/jobb och se vilka spän­nande jobb vi kan erbjuda dig!