Försvarssektorn

Stort intresse för försvarssektorn

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg
Per-Ola Johansson, stf chef för FMTIS.

8 av 10 it-akademiker kan tänka sig att arbeta med it-utveckling i försvarssektorn. I sektorn ingår bland andra Försvarsmakten, FMV, FRA, FOI samt de privata försvarsföretagen.

– Det känns otroligt positivt att över 80 procent av it-akademikerna kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn. Försvarssektorns personal är direkt avgörande för att vi ska kunna genomföra militära operationer i luften, till havs och på marken. Det stora intresset är ett kvitto på att vi är en attraktiv och intressant arbetsgivare, säger Per-Ola Johansson, stf chef för FMTIS, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband.

”Säkerhetskraven innebär att behovet av spetskompetens är omfattande.”

Strategisk it-kompetens
Uppdraget att försvara Sverige mot kvalificerade motståndare ställer höga krav på att befinna sig i teknikutvecklingens frontlinje med datadriven information och hög automationsgrad.
– Försvarsmakten är i tillväxt och behöver ständigt ett inflöde av it-kompetenser. Hos oss jobbar personer som är lösningsorienterade och nyfikna på att lära sig system på både bredden och djupet. Gemensamt för våra anställda är att alltid inkludera säkerhetsperspektivet i allt vi gör. Våra system måste klara högre konfliktnivåer, säger Per-Ola Johansson.

Cybersäkerhet
Ett av de främsta fokusområdena är cyber­säkerhet.
– Säkerhetskraven innebär att behovet av spetskompetens är omfattande och vi erbjuder unika möjligheter för den som vill fördjupa sig inom ett specifikt teknologiområde – här kan man verkligen utvecklas som specialist. Våra medarbetare gör ofta intern karriär i Försvarsmakten och förutsättningarna för kompetensutveckling är goda, säger Per-Ola Johansson.
Försvarssektorn har ett stort behov också av civila chefer med teknisk kompetens då verksamheten omfattar allt från flygindustri till signalskydd och ubåtsförsvar. Utvecklingsmöjligheterna är många för de som trivs med att arbeta i team som ägnar sig åt komplex problemlösning som stärker Sveriges försvarsförmåga.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.