Lantmäteriet

Tar geografiska data till nästa nivå

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Katinka Igelberg

Hos Lantmäteriet är it en central del av verksamheten. Det finns en tydlig strategisk agenda för den digitala utvecklingen – både när det gäller att använda de senaste teknologierna och att leverera hållbara it-lösningar som gynnar samhället. Här ges it-akademiker möjlighet att bidra med samhällsnytta.

– Det som lockade mig med Lantmäteriet är att det är en myndighet som kommit långt med sitt agila arbetssätt och en digitaliseringsprocess där verksamheten och it samverkar i symbios, säger Anna Granström, CIO på Lantmäteriet sedan fyra år tillbaka.

”Vi har en tydlig strategisk agenda för vår digitala verksamhetsutveckling med ambitionen att all vår data ska vara öppen.”

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg

It-verksamhet i egen regi
De drygt 300 medarbetarna på Lantmäteriets it-avdelning finns i Gävle, Kiruna och Stockholm. Eftersom myndigheten hanterar all it-utveckling och drift i egen regi är de i behov av allt från systemutvecklare till it-arkitekter. Lantmäteriet har jobbat med AI sedan 2017. De har bland annat utvecklat en chattbott, en digital medarbetare som är tillgänglig för medborgarna dygnet runt, och haft flera utvecklingsuppdrag med fokus på texttolkning.
– Vi bidrar med samhällsnytta på daglig basis, där många företag, organisationer och privatpersoner är beroende av vår data för att kunna genomföra sina projekt på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt, säger Anna Granström.
Myndigheten förfogar även över stora mängder geografiska data och verkar för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med bland annat Boverket.
– It är en central del av vår verksamhetsutveckling, och vi har därför valt att integrera it-avdelningen med vår övriga verksamhet. Vi har en tydlig strategisk agenda för vår digitala verksamhetsutveckling med ambitionen att all vår data ska vara öppen, tillgänglig, användbar och säker. Samtidigt jobbar vi kontinuerligt för att implementera tillämpningar i vår verksamhet som baseras på de senaste teknikerna, säger Anna Granström.