Presentation
Lantmäteriet

Teknik som får Sverige att snurra

Publicerad 18 februari 2022
Foto: Alexander Lindström
Julia Kushnir och Jonas Werne, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström
Julia Kushnir och Jonas Werne, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström

Lantmäteriets moderna IT-avdelning utvecklar tjänster som stöder samhällskritiska funktioner där en kontinuerlig drift är avgörande. Användningen av den senaste tekniken i en kreativ miljö bidrar till avancerade IT-tjänster i framkant.

Ett exempel på en samhällskritisk funktion de stöder är hela fastighetsregistret. Om det slutade fungera skulle ingen kunna köpa, sälja eller ta lån på fastigheter.
– Det är väldigt inspirerande och stimulerande att få jobba med den typen av samhällsnyttiga tjänster för hela landet, förklarar Julia Kushnir, system­utvecklare på Lantmäteriet.
I hennes jobb ingår att skriva kod för kartprogram i det geografiska informationssystem (GIS) som används för inhämtning, analys och visualiseringar av information som är kopplad till en plats.
– Jag tycker det är superkul när man ser att det händer något på kartan när jag kodar, att få en praktisk bild av att jobbet man gör fungerar, förklarar hon.
Hon läste programmet Systemutveckling mot GIS på Högskolan i Gävle och har jobbat på Lantmäteriet i fem år.
– Förutom själva tekniken så uppskattar jag det agila arbetssättet vi har, att utveckling och reella tester pågår parallellt så man ständigt får en återkoppling på vad som fungerar i verkligheten innan man går vidare.
Jonas Werne, systemutvecklare mot webbtjänster, började som trainee för 1,5 år sedan efter en utbildning till system­vetare vid Lunds universitet.
– Jag gillar att vi får jobba så brett i teamen med den allra senaste tekniken och därigenom driva utvecklingen framåt.

Jobba med oss på Lantmäteriet. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Stort förtroende från ledningen
Båda två uppskattar att de på teknikavdelningarna får stort ansvar att själva utveckla nya tjänster, att de ses som experter på det de gör.
– Vi har också en väldigt varm och mysig stämning, och finns alltid där för varandra. Det gör att man även vågar misslyckas, vilket är en förutsättning för att lyckas, förklarar Julia Kushnir.
För Jonas Werne är det betydelsefullt att det finns så många medarbetare med mycket kunskap som de gärna delar med sig av.
– Det känns mycket tryggt när man som jag är relativt nyutbildad att alltid känna att det finns folk att fråga och som stöder en i att utvecklas vidare. Vi uppmuntras också till kompetens­utveckling genom både interna och externa kurser, förklarar han.

Lantmäteriet

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och säkrar ägandet. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig. På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta.

Lantmäteriet
Tel: 0771-63 63 63
lantmateriet.se