Top technology trends

Främsta it-trenderna 2023

Publicerad 13 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

När Gartner presenterar de viktigaste globala it-trenderna för 2023 ligger mycket fokus på hur företagen ska kunna navigera i en omvärld som utmanas av kriget i Ukraina, lågkonjunktur och kompetensbrist. Att öka skalbarheten, använda it för att förändra affärer i grunden och att minimera kostnader med hjälp av it är några trender.

 1. Digitala immunsystem
  Digital immunitet innebär att flera moderna metoder i livscykeln för applikationsutveckling sammanförs, exempelvis observerbarhet, kaosteknik och tillförlitlighetsteknik. Det resulterar i mer motståndskraftiga applikationer och minskad stilleståndstid.
 2. Tillämpad observerbarhet
  Tillämpad observerbarhet innebär att man samlar in data om beslut som fattats samt i vilka sammanhang besluten har fattats. Det kan resultera i mer affärsdrivna beslut.
 3. AI TRiSM
  För att göra AI pålitligt krävs ett ökat fokus på hanteringen av förtroende, risk och säkerhetsaspekter samt att förklara hur en dator kommer fram till ett beslut. Det gör att AI-modellerna snabbare och mer friktionsfritt ska kunna tas i produktion.
 4. Vertikala molnplattformar
  Allt fler organisationer introducerar molnplattformar för vertikala marknader, som jordbruk, finans, och hälso- och sjukvård. Dessa molnplattformar utgör branschspecifika modulära komponenter som presenterar datamängder som är relevanta för aktörerna i just den branschen.
 5. Platform engineering
  I en molnbaserad it-miljö är plattformsteknik det mest effektiva sättet att få ut produkter på marknaden. Genom att bygga tekniska plattformar med återanvändbara komponenter kan friktionen mellan utvecklingsteam och den komplexa infrastrukturen minska.
 6. Trådlösa tekniker
  Enligt Gartners analys använder 60 procent av alla företag minst fem trådlösa tekniker 2025. Det kan tillföra mervärden och bidra till att differentiera verksamheten från konkurrenterna.
 7. Superappar
  Fler företag kommer att agera pionjärer i sin bransch genom att skapa ”superappar” som engagerar kunden och kombinerar delar av funktionaliteten i traditionella appar med egenskaper som påminner om ett digitalt ekosystem.
 8. Adaptiv AI
  Adaptiv AI, som använder anpassningsbara inlärningsalgoritmer och feedback i realtid, innebär helt andra möjligheter än traditionell AI. Fler företag kommer att använda sig av adaptiv AI under 2023, inte minst eftersom det gör det möjligt att kontinuerligt anpassa algoritmernas utdata utifrån användarens preferenser.
 9. Metaversumteknologier
  Metaversum innebär att allt digitalt innehåll vi idag har tillgång till på internet existerar som en visuell, tredimensionell representation, obegränsat stor och med en enhetlig grundarkitektur. Enligt Gartners rapport kommer användningen av de teknologier som driver metaverse att öka.
 10. Hållbara tekniska lösningar
  It har en omfattande potential för miljömässig hållbarhet, exempelvis i form av energibesparande it-tjänster och användning av spårbarhet och analys för förnybar energi. På det här området kommer vi förmodligen att se mycket utveckling under 2023.