Försvarssektorn

Krav på kvalitet och teknisk förmåga i försvarssektorn

Publicerad 13 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Jonas Forsberg
Kalle Hagström, ansvarig för Information Management & Technology på BAE Systems i Sverige. Foto: Jonas Forsberg

83 procent av dataingenjörerna och systemvetarna kan tänka sig att arbeta inom försvarssektorn med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet. Verksamheter som utgör teknikutvecklingens absoluta spjutspets och högt ställda krav på kvalitet, cybersäkerhet och funktionalitet i världsklass bidrar till försvarssektorns attraktivitet.

– Det är fullt förståeligt att så många it-akademiker är intresserade av en karriär i försvarssektorn. Försvarsindustrin är en intressant och dynamisk sektor som dagligen hanterar komplexa frågeställningar och verkar i den internationella teknikutvecklingens absoluta framkant. I vår industri kombineras en hög digitaliseringstakt med högt ställda cybersäkerhetskrav, säger Kalle Hagström, ansvarig för Information Management & Technology på BAE Systems i Sverige. Han är civilingenjör i datavetenskap och kombinerar frågeställningar kring cybersäkerhet, verksamhetsutveckling och strategiska digitaliseringsinitiativ i sin nuvarande roll.

”Försvarsindustrin är en intressant och dynamisk sektor som dagligen hanterar komplexa frågeställningar.”

Högteknologiska produkter
En faktor som utmärker försvarsindustrin är möjligheten att vara delaktig från ax till limpa i utvecklingen av nya högteknologiska produkter.
Bred samverkan och hantering av kravställningar med högt ställda krav på precision, säkerhet och teknisk förmåga från såväl interna som externa parter, ofta i form av nationer från hela världen, bidrar till en bransch i ständig utveckling.
– Viktiga drivkrafter i försvarsindustrins pågående och accelererande digitalisering är dels verksamhetens strävan efter ökad processeffektivitet och hållbarhet, dels kundernas specifika och ofta komplexa krav på våra produkters tekniska egenskaper och förmågor, säger Kalle Hagström.

Cybersäkerhet och systemutveckling
I försvarsindustrin finns flera stora arbetsgivare som kan erbjuda en mångfald av olika karriärinriktningar med fokus på it och digitalisering. Den interna rotationen är ofta stor, så möjligheterna är stora att välja: djupdyka i ett specialistområde eller utvecklas mer åt generalist- eller verksamhetshållet. Cybersäkerhetsspecialister och systemutvecklare är särskilt efterfrågade i försvarsindustrin just nu, men många aktörer rekryterar brett på it-området och efterfrågar exempelvis även individer som kombinerar kompetenser i verksamhetsutveckling och teknik.
– Det geopolitiska läget innebär att många länder investerar i att stärka sin försvarsförmåga. Det bidrar förstås till ökad tillväxt inom försvarsindustrin, där systemutvecklare, it-arkitekter och andra it-akademiker jobbar i en dynamisk miljö med mycket interna och externa kontakter. Vi satsar även mycket på forskning och avancerad produktutveckling där digitalisering utgör en viktig komponent, säger Kalle Hagström.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?

Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta inom försvarssektorn? Ange gärna flera.


1. Göra nytta för samhället
2. Jobba för Sveriges säkerhet och trygghet
3. Arbeta med samhällsviktiga funktioner
4. Intressanta arbetsuppgifter
5. Jobba med teknik och säkerhet i framkant
6. Trygga arbetsgivare
7. Goda utvecklingsmöjligheter
8. Goda arbetsvillkor

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes 7–13 december 2022 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller systemvetenskap. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.