Sundsvallsregionen

Sundsvallsregionen erbjuder ett dynamiskt it-kluster

Publicerad 13 februari 2023
Text: Annika Wihlborg
Joel Tostar, it-chef på Bolagsverket och Joakim Isaksson, områdeschef på Försäkringskassan IT.

I Sundsvallsregionen finns en omfattande samlad it-kompetens och innovationskraft. Här arbetar drygt 5 000 personer med it på myndigheter och i näringslivet. Bland de statliga it-arbetsgivarna finns Bolagsverket, CSN, Digitaliseringsmyndigheten, Försäkringskassan och SPV. Många av dessa myndigheter befinner sig mitt i omfattande och långsiktiga digitaliseringsprocesser.

Tjugosex procent av it-akademikerna kan, enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning, tänka sig att arbeta för en statlig it-verksamhet i Sundsvallsregionen.
– Det är självklart positivt, men jag tror att siffran skulle kunna vara betydligt högre om fler upptäckte fördelarna med att bo och arbeta i vår region. Cirka 5 procent av den totala arbetsmarknaden i Sundsvallsregionen finns inom it-sektorn, vilket är i den absoluta toppen i Sverige. Här finns en fantastiskt stark arbetsmarknad, både inom staten och inom bank och finans – och förstås även i skogsindustrin. Sundsvallsregionen är i allra högsta grad en del av Norrlands starka tillväxt, säger Joel Tostar, it-chef på Bolagsverket, vars it-avdelning i Sundsvall har drygt 140 medarbetare.
Många myndigheter i Sundsvallsregionen rekryterar brett. Särskilt efterfrågade just nu är systemutvecklare och specialister inom it-infrastruktur. Även it-arkitekter, tekniska testare, metodstöd, systemtekniker och chefer efterfrågas.

”Jobbar du i offentlig sektor bidrar du till samhällsutvecklingen på ett annat sätt.”

Meningsfullt arbete
– Att jobba på myndighet ger ett högre värde än att jobba där vinsten styr vardagen. Jobbar du i offentlig sektor bidrar du till samhällsutvecklingen på ett annat sätt, vilket för mig känns otroligt meningsfullt och jag tror att många känner som mig. Många av de statliga myndigheterna ligger också långt framme i utvecklingen, så många kan fortsätta lära sig och utvecklas där, säger Joel Tostar.
Han framhåller även fördelarna med Sundsvallsregionen utifrån ett livskvalitetsperspektiv.
– Bor du i Sundsvall så har du aldrig mer än 15 minuters resa vart du än ska. Sundsvall har dessutom utsetts till Sveriges Friluftskommun 2018 och 2021. Många uppskattar också att vi bara har 20 mil till fjällen, säger Joel Tostar.

Samverkan mellan myndigheterna
– Försäkringskassan har lokaliserat merparten av sin it-produktion och utveckling till Sundsvall. Vi är drygt 800 medarbetare, vilket gör oss till den enskilt största arbetsgivaren i regionens livaktiga it-kluster. Eftersom avstånden mellan myndigheterna är små även rent geografiskt så är det enkelt att prova på olika roller på olika myndigheter för den som vill utforska olika verksamheter, säger Joakim Isaksson, områdeschef med ansvar för kompetensförsörjning på Försäkringskassan IT i Sundsvall.
Samverkan och utbytet över myndighetsgränserna är omfattande med bland annat gemensamma utbildningsinsatser och kontinuerligt erfarenhetsutbyte. De mest efterfrågade yrkesgrupperna just nu är systemutvecklare och projektledare med intresse av att leda myndigheternas digitaliseringsarbete.

Flyttade själv till Sundsvall
Efter många år i Stockholm valde Joakim Isaksson att flytta till Sundsvall, både för att utvecklas karriärmässigt och för att få en annan livsstil med minimala pendlingsavstånd, närhet till friluftsliv och mer tid för familj och fritidsintressen.
– En flytt hit innebär definitivt inte en kompromiss med karriären. Att en dryg fjärdedel av it-akademikerna kan tänka sig att arbeta för en statlig myndighet i Sundsvall är ett gott betyg, och ett tecken på att allt fler upptäcker fördelarna med att bo och jobba här, avslutar Joakim Isaksson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta statligt i Sundsvallsregionen?

I Sundsvallsregionen finns många statliga it-verksamheter. Skulle du kunna tänka dig att arbeta med digitalisering, it-utveckling, datasäkerhet eller drift för en myndighet i Sundsvallsregionen?

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes 7–13 december 2022 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller systemvetenskap. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.