Jobb
Jobba statligt

Hitta drömjobbet inom IT i staten!

Publicerad 14 februari 2023

Statliga arbetsgivare, som myndigheter, har ett stort behov av IT-kompetens.

Framför allt behövs personer som kan driva IT-utvecklingen och hitta nya smarta lösningar för den mångfald av verksamhet som staten bedriver. Det kan handla om allt ifrån pensionsutbetalningar till trafiksystem och miljöfrågor.

De senaste femton åren har statens IT-verksamhet växt med 44 procent, och idag är det ungefär 13 600 personer, fem procent av de statsanställda, som arbetar inom området. På många myndigheter har IT gått från att vara en stödverksamhet till att successivt bli kärnan i många myndigheters verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om IT-jobb inom staten

Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Arbetet med Jobba statligt drivs av Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas arbetsgivarorganisation. Syftet är att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan bidra till att fler vill jobba inom staten. Målgruppen är dels Arbetsgivarverkets medlemmar, dels studenter och unga akademiker som söker intressanta och utvecklande jobb som kan bidra till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

jobbastatligt.arbetsgivarverket.se