Statligt kompetensbehov

Myndigheter behöver nyckel­kompetenser inom it

Publicerad 14 februari 2023
Text: Annika Wihlborg
Sofie Andersson, utredare på Arbetsgivarverket.

Behovet av kvalificerad it-kompetens är stor bland Sveriges 250 myndigheter. Statens behov av it-specialister ökar successivt och på många myndigheter står individer med kombinationskompetens, exempelvis it och juridik eller it och ekonomi, högt i kurs.

Enligt den senaste upplagan av Arbetsgivarverkets Kompetensbarometer, som presenterades i december 2022, är systemutvecklare och systemförvaltare de kompetenser som myndigheterna just nu har svårast att rekrytera. 75 procent av myndigheterna har haft brist vid rekrytering av dessa kompetenser, en ökning från 45 procent sedan i våras. På andra plats hamnar it-specialister med fokus på drift, underhåll och support. 42 procent av de statliga arbetsgivarna har haft brist på dessa kategorier.

It med annan specialistkompetens
– Vi ser en ökande efterfrågan på it-specialister men också på individer som kombinerar kompetens inom it med annan specialistkompetens, som juridik. En orsak kan vara att många statliga verksamheter är relativt komplexa och att de olika verksamhetsgrenarna går in i varandra. Då behövs personer som kan se helhetsperspektiv och agera broar mellan olika delar. Många myndigheter ser också ett större behov av vissa personliga egenskaper, exempelvis flexibilitet, att kunna se helheter, och samarbetsförmåga, säger Sofie Andersson, utredare på Arbetsgivarverket.
De statliga myndigheterna sysselsätter i dagsläget drygt 280 000 medarbetare, varav cirka 15 000 inom it. Eftersom det råder brist på bland annat systemutvecklare på arbetsmarknaden har en del myndigheter börjat arbeta bredare med kompetensförsörjningen inom it, genom att ha egna it-traineeprogram och i högre grad än tidigare bygga team av juniora och seniora it-medarbetare. Syftet är att främja kompetensöverföring och på bästa sätt tillvarata den tillgängliga specialistkompetensen.

”För medarbetare med en eftertraktad it-kompetens kan statliga arbetsgivare erbjuda många karriärvägar.”

Storskaliga och specialiserade
Hon anser att statliga arbetsgivare blivit mycket bättre på att lyfta fram de spännande möjligheter som erbjuds för den som väljer att jobba med it på en myndighet men att mer kan göras. På Försäkringskassan och Skatteverket finns två av Sveriges största it-verksamheter, men även många andra myndigheter, exempelvis Polisen och Försvarsmakten, kan erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter.
– För medarbetare med en eftertraktad it-kompetens kan statliga arbetsgivare erbjuda många karriärvägar, inte minst inom ledarskap. De har även bra möjligheter att påverka verksamhetsutvecklingen och att arbeta med frågor som berör många människors vardag, i allt från trafiksystem till pensionsutbetalningar, säger Sofie Andersson.