Försvarssektorn

Försvarssektorns komplexitet attraherar många

Publicerad 23 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Hans Berggren
Gunnar Hellenius, teknikchef på Försvarets Radioanstalt, FRA. Foto: Hans Berggren

Det skärpta säkerhetsläget har ökat försvarssektorns aktualitet och relevans. I försvarssektorn ställs exceptionellt höga krav på den teknologi och de system som används, vilket resulterar i utmanande och intressanta arbetsuppgifter. Samtidigt bidrar den som arbetar med it i försvarssektorn med konkret nytta som stärker rikets säkerhet.

– Försvarssektorn präglas av en hög säkerhetsnivå, såväl tekniskt som organisatoriskt och personellt. Som it-medarbetare i försvarssektorn får man vara delaktig i sammanhang där teknik på olika sätt används för att göra Sverige tryggt och skydda medborgarna, säger Gunnar Hellenius, teknikchef på Försvarets Radioanstalt, FRA. Det är en civil myndighet med cirka 950 medarbetare som lyder under Försvarsdepartementet. Myndighetens tekniska avdelning utvecklar, förvaltar och hanterar drift av befintliga it-system.

”Oavsett var i sektorn man arbetar så bidrar man med konkret samhällsnytta och till att värna vår demokrati.”

Stort intresse för försvarssektorn
Vad som attraherar många till försvarssektorn är, utöver att bidra till rikets säkerhet, att den består av flera intressanta försvarsmyndigheter med många olika karriärinriktningar. Enligt Gunnar Hellenius är den tekniska bredden i sektorn också en faktor.
Att 83 procent av it-akademikerna kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn betraktar han som glädjande.
– Det är bra att det finns ett så starkt grundintresse för försvarssektorn som arbetsgivare. Oavsett var i sektorn man arbetar så bidrar man med konkret samhällsnytta och till att värna vår demokrati. Här rekryterar vi brett och har ett stort behov av it-kompetens inom många områden. Därför är det särskilt glädjande att intresset är så högt, säger Gunnar Hellenius.

Robusthet och prestanda
Den teknologi som används i försvarssektorn finns i allmänhet representerad även i andra delar av samhället, men för att fylla sitt syfte och uppfylla kraven som ställs i ett försvarssammanhang krävs ofta verksamhetsanpassningar. Kraven på robusthet, motståndskraft, driftsäkerhet och prestanda är mycket högt ställda, vilket i sin tur innebär intressanta utmaningar för it-medarbetarna. Här kombineras innovativa teknologier med befintliga system. I framtiden kan även sektorns nyttjande av molnbaserad teknologi öka.

Systemutvecklare och systemintegratörer
– Behovet av säker och robust kommunikation är verkligen i fokus just nu. Systemutvecklare och systemintegratörer är två högt efterfrågade yrkesgrupper i försvarssektorn. Vi söker också signalbehandlingsspecialister, it-specialister, säkerhetsspecialister och specialister inom machine learning och AI, för att nämna några exempel. Det är även önskvärt med någon typ av DevOps-erfarenhet eftersom vi tillämpar ett sådant arbetssätt, säger Gunnar Hellenius.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?

Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta inom försvarssektorn? Ange gärna flera.


1. Göra nytta för samhället
2. Jobba för Sveriges säkerhet och trygghet
3. Arbeta med samhällsviktiga funktioner
4. Intressanta arbetsuppgifter
5. Jobba med teknik och säkerhet i framkant
6. Trygga arbetsgivare
7. Goda utvecklingsmöjligheter
8. Goda arbetsvillkor

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes 7–13 december 2022 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller systemvetenskap. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.