Presentation
MSB Cybersäkerhet

Arbeta med framtidens cybersäkerhet hos MSB

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Olsson, projektledare och Karin Dyberg Skarp, senior handläggare på MSB. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Olsson, projektledare och Karin Dyberg Skarp, senior handläggare på MSB. Foto: Gonzalo Irigoyen

Omvärldsläget innebär ett ökat tryck på MSB:s arbete med cybersäkerhet och samhällsviktiga kommunikations- och rymdtjänster. Myndigheten söker löpande ingenjörer, systemvetare och andra IT-experter som vill jobba både förebyggande och operativt.
– Vi går i bräschen för det civila samhällets cybersäkerhet, säger Sara Olsson, projektledare.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är IT-säkerhet en grundläggande del av verksamheten och uppdraget. Bland annat arbetar MSB med att utreda, analysera, planera och förbereda ett nytt och utvecklat samhällsviktigt kommunikationssystem för framtiden – Rakel G2. Rakel är det nationella kommunikationssystemet för samverkan och ledning som används av fler än 600 organisationer i landet, däribland blåljusmyndigheter.
– Det handlar om att stärka Sveriges totalförsvar. När nuvarande Rakel kom ersatte det 200 analoga system. Det är ett mycket robust och säkert system, men gjort för talkommunikation. Idag finns ett stort behov av att lägga till data, bilder och video, och vi behöver därför vidareutveckla med modern mobiltelefoniteknik, säger Sara Olsson, teknisk projektledare.

Säkra nätverk och kommunikation
MSB samarbetar med andra europeiska länders motsvarigheter.
– Det är spännande och kul att vi tillsammans löser utmaningar som det inte finns några klara svar på just nu. Vi jobbar med framtidens cybersäkerhet, säger Sara Olsson.
Hennes kollega Karin Dyberg Skarp är senior handläggare för ledningssystem.
– Just nu pågår det ett intensivt arbete med att bygga upp civilt försvar. Här har MSB ett viktigt uppdrag. Vi både företräder det civila försvaret och stöder aktörerna inom säker informationsdelning i totalförsvaret, vilket omfattar robusta sambandslösningar men också signalskyddssystem för att skydda informationen. Det är allt från säkra nätverk till säker radiokommunikation, säger hon.

Dynamik och omväxling
Karin Dyberg Skarp har jobbat på MSB i tre år och trivs väldigt bra.
– Vi har ett brett uppdrag vilket ger möjlighet till dynamik och variation i vardagen. Jag får arbeta strategiskt förebyggande och med konkreta tekniska frågor, jag behöver inte välja, säger hon.
MSB arbetar med att stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Nu ökar trycket från omvärlden när samhället fokuserar mer på motståndskraft, robusthet och resiliens.
– Omvärldsbilden har förändrats kraftigt vilket skapat ett större fokus på krisberedskap och cybersäkerhet jämfört med tidigare. Här ligger MSB verkligen i framkant, avslutar Sara Olsson.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhället vid kriser, olyckor och civilt försvar, både före, under och efter händelsen. Vi arbetar för att skapa ett robust digitalt samhälle. Det gör vi genom att ge stöd och råd om cybersäkerhet, driva samverkan, hantera och analysera IT-incidenter samt erbjuda säkra kommunikationer och ge stöd till säkra ledningsplatser.

www.msb.se