Presentation
Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

Arbetsförmedlingen som IT-arbetsgivare

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Johan Marklund
Eva von Haartman, chef för avdelningen Myndighetsgemensam IT, och Nicklas Hjalmarsson, chef för avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd. Foto: Johan Marklund
Eva von Haartman, chef för avdelningen Myndighetsgemensam IT, och Nicklas Hjalmarsson, chef för avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd. Foto: Johan Marklund

Arbetsförmedlingens IT-avdelning har cirka 1 000 medarbetare som ansvarar för utveckling, leverans och underhåll av IT-verktyg och plattformar. Produktstyrning och agil arbetsmetodik tillämpas, och utvecklingen sker i sprintar där tvärfunktionella team samarbetar nära varandra. Nya medarbetare uppmuntras att axla egna ansvarsområden och engagera sig i pågående initiativ.

Två som lockades av möjligheterna är Eva von Haartman och Nicklas Hjalmarsson. Eva tillträdde sommaren 2022 rollen som chef för avdelningen Myndighetsgemensam IT. Hon har i sin karriär arbetat i olika chefsroller inom privata sektorn, såväl i Sverige som internationellt. Eva har framför allt arbetat i stora organisationer med utveckling av verksamheter och IT. Hon valde Arbetsförmedlingen för att hon hade en önskan att göra samhällsnytta och drevs av nyfikenhet att lära sig mer om hur det offentliga Sverige fungerar.
Nicklas har över 25 års erfarenhet av olika roller inom IT i det privata näringslivet i Sverige och internationellt. Sommaren 2022 tillträdde han som chef för avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd. Nicklas berättar att han vill vara en del av att transformera och förbättra servicen till medborgarna och bidra till förändring. Arbetsförmedlingen är en av våra sex största myndigheter och vi har ett ansvar att förvalta skattemedlen på allra bästa sätt.
Varför är IT viktigt för Arbetsförmedlingen?
– Många är beroende av att Arbetsförmedlingens digitala tjänster fungerar optimalt, säger Nicklas. Vi arbetar på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Som IT-specialist bidrar du direkt till samhällsnytta. Vi arbetar i ett högt tempo och står inför ständiga förändringar, där vi tar stora steg för att modernisera våra arbetssätt och implementera ny teknik.
– Här händer det mycket och kompetensen är väldigt hög, säger Eva. Vi arbetar med teknik i framkant. Arbetsförmedlingen har starkt fokus på AI och var den första myndigheten som implementerade AI i den löpande verksamheten. AI är en del i alla beslut som handläggarna tar, till exempel en sökandes rätt till a-kassa. Eva framhåller att AI och automatiserade processer bidrar till rättssäkerhet och en jämlik behandling av ärenden. Ett annat viktigt område är att utveckla säkerhetslösningar som förhindrar fusk och bedrägerier samt stävjar välfärdsbrottslighet, säger hon.

Innovativ teknik
Arbetsförmedlingen genomför en stor transformation som innebär att verksamheten digitaliseras. Digitaliseringen är inne i en intensiv fas och siktet är inställt på 2026 – en reformerad myndighet med tydligare fokus.
– Det är mycket på gång, berättar Nicklas. Bland annat sker en satsning på RPA, Robot Process Automation, där lösningar utvecklas för att ta hand om repetitiva uppgifter inom administration och ekonomi. Då kan våra handläggare i stället lägga sin tid på att hjälpa människor.

Många karriärvägar
Arbetsförmedlingen söker IT-specialister för att utveckla och driva verksamheten framåt. Vi söker bland annat IT-arkitekter, systemvetare och kravhanterare. Oavsett om du är generalist eller specialist finns spännande karriärmöjligheter.
Nytänkande och kreativitet uppmuntras i våra team, där kollegor respekterar och stödjer varandra. Med konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans blir det enkelt att skapa balans i livet, berättar Eva och Nicklas.
Det finns ett brett utbud av kompetensutveckling och möjligheter att prova olika roller, betonar Eva och Nicklas. Men framför allt vill de trycka på den extra dimension som arbetet ger när man som medarbetare underlättar och förbättrar för människor.
– Vi hjälper folk att komma ut i arbete, och företag att hitta arbetskraft. Många av våra inskrivna befinner sig i en utsatt situation, och vårt arbete har direkt inverkan på deras liv. På så sätt bidrar vi till ett bättre samhälle, där fler kan försörja sig själva.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt föra samman de som söker medarbetare med de som söker jobb och bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift för oss är att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden och på så sätt motverka utslagning och öka sysselsättningen. Vi kontrollerar även att arbetsgivare som får anställningsstöd och att de som är anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan. En central del av detta är IT i framkant, och vi erbjuder en rad spännande karriärvägar för IT-specialister. Här finns goda anställningsvillkor med balans mellan arbete och fritid.

Nyfiken? Läs mer på www.arbetsformedlingen.se