Banksektorn

Banksektorn är attraktiv för många it-specialister

Publicerad 13 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Handelsbanken
Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken
Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

I Framtidens Karriär – It & Datas undersökning svarade 83 procent att de kan tänka sig att arbeta med it, digitalisering eller datasäkerhet inom bank och försäkring. Banksektorn fyller en viktig stabiliserande roll i samhället och är en samhällskritisk sektor. Här är möjligheterna att arbeta med avancerad teknologi och analys i absolut framkant goda.

– Det är glädjande att så många överväger att arbeta i bank- och försäkringssektorn. Vår sektor befinner sig i framkant med sitt digitaliseringsarbete och it utgör en central del av vår verksamhet. Den som väljer att arbeta med it inom bank och finans arbetar i en kontext där den egna insatsen har en direkt påverkan på kunden. Det faktum att banksektorn har stått stadig även i samband med samhällets ekonomiska inbromsning kan också ha bidragit till attraktiviteten, säger Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken.

Handelsbanken toppar
Bland de it-akademiker som kan tänka sig att arbeta inom bank och försäkring kan flest, 43 procent, tänka sig att arbeta på Handelsbanken, som toppar listan över intressanta arbetsgivare i sektorn.
– Vi är en stabil bank som erbjuder möjligheten att arbeta med digitalisering, teknik och data i framkant. Handelsbanken är en bank med ambitiösa hållbarhetsmål och ett viktigt samhällsuppdrag. Vi är dessutom av våra kunder ansedda vara den bank som är mest innovativ, och vi verkar i en tekniktung sektor som investerar mycket i den senaste tekniken, säger Mattias Forsberg.

”Eftersom banksektorn är en samhällskritisk sektor ser vi över vår verksamhet utifrån ett beredskapsperspektiv.”

Avancerad dataanalys
En it-specialist i banksektorn har många karriärvägar att välja mellan. Man kan utvecklas och fördjupa sig i specifika kompetensområden, alternativt bli chef eller teamledare.
– Vi har tillgång till stora mängder data, vilket gör att vi ägnar oss mycket åt avancerad dataanalys och bland annat använder data för att guida våra kunder till genomtänkta privatekonomiska beslut, exempelvis hur de kan placera på ett långsiktigt hållbart sätt eller investera i sina hem för att göra dem mer energismarta. Ytterligare ett viktigt ansvarsområde för oss banker är att hjälpa våra kunder att skydda sig mot bedrägerier och ekonomisk brottslighet, säger Mattias Forsberg.

AI, blockkedjor och kvantdatorer
Handelsbanken har för närvarande ett stort fokus på utveckling, programmering, säkerhet och avancerad analys, och efterfrågar därmed spetskompetens inom dessa områden.
– Just nu fokuserar vi mycket på att implementera AI på ett långsiktigt säkert och ansvarsfullt sätt. Eftersom banksektorn är en samhällskritisk sektor ser vi även över vår verksamhet utifrån ett beredskapsperspektiv. Vi har kommit relativt långt med att använda molntjänster, och analyserar även möjligheterna att använda blockkedjeteknik och kvantdatorer, som vi tror kommer att ha stor påverkan på banksektorn framöver, avslutar Mattias Forsberg.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering eller datasäkerhet inom bank, finans, försäkring?

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering eller datasäkerhet inom bank, finans, försäkring?

Hos vilka av följande banker skulle helst vilja arbeta? Ange gärna flera.

Hos vilka av följande banker skulle helst vilja arbeta?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 7–12 november 2023 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller systemvetenskap. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.