Presentation
Åklagarmyndigheten IT-avdelningen

Bidra med din it-kompetens i kampen mot brottsligheten

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Åklagarmyndigheten
Foto: Åklagarmyndigheten
Foto: Åklagarmyndigheten

På Åklagarmyndigheten är it-avdelningens arbete avgörande för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert och effektivt sätt. Vill du bidra i kampen mot brottsligheten?

Åklagarmyndigheten utreder och lagför brott och begränsar brottsvinster för att göra Sverige tryggare. För Martin Hahn var myndighetens uppdrag en stor anledning till att han sökte rollen som it-drifttekniker för fem år sedan, efter att ha arbetat på privata driftbolag.
– Åklagarmyndigheten är en viktig länk i rättskedjan och it-avdelningens roll är att se till att åklagarna har säker tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Mycket av informationen vi bearbetar kommer från andra myndigheter i rättskedjan, inte minst från polisen, och måste kunna hanteras på ett säkert sätt, säger Martin Hahn.
Hans kollega Hussein Alabdali instämmer. Hussein kom till Åklagarmyndigheten från Polismyndigheten 2023 och arbetar som systemutvecklare.
– Jag kom hit för att myndigheten har ett viktigt uppdrag som jag vill bidra till, säger han.
Det är en spännande utmaning att få tekniken att fungera enligt verksamhetens behov och förväntningar, menar de. För bästa möjliga resultat sker utvecklingen i nära samarbete med slutanvändarna.
– Flera åklagare arbetar tätt tillsammans med oss på it-avdelningen eftersom de är slutanvändarna. När de är integrerade i utvecklingen får vi optimalt anpassade stöd för verksamheten från start. Det är en symbios mellan verksamhet och utveckling som jag inte har sett någon annanstans, säger Martin och fortsätter:
– Vårt arbete utgår från vad som händer i omvärlden och vi anpassar därför kontinuerligt vår it-miljö efter nya lagstiftningar och förutsättningar.

Mångfald ger utvecklingsmöjligheter
It-avdelningens arbete sker i en mångfald av plattformar och tekniker. Tyngdpunkten ligger på en Microsoftbaserad plattform, men även Linux, Oracle och Java används flitigt. Enligt Hussein är just mångfalden en av myndighetens styrkor, för både verksamheten och medarbetarna.
– Det är en otrolig fart inom alla områden, vilket utvecklar oss som arbetar på avdelningen. Jag brukar säga att det bara är du själv som sätter gränserna här. För här finns utvecklingsmöjligheter för tekniken, din kompetens och dig själv, säger Hussein.

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har närmare 2 000 anställda, kammare över hela landet, och anställer löpande nya medarbetare. Myndigheten satsar stora resurser på it och erbjuder en stark och inkluderande arbetsplatskultur med bra villkor. Just nu finns särskilt behov av testare och drifttekniker.

www.aklagare.se/karriar/