Presentation
Säkerhetspolisen IT- och teknikavdelningen

Ett unikt uppdrag på en speciell arbetsplats

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Säkerhetspolisen
Daniel Karlsson, it- och teknikchef och Alexandra Grimfors, strategichef på it-avdelningen hos Säkerhetspolisen. Foto: Säkerhetspolisen
Daniel Karlsson, it- och teknikchef och Alexandra Grimfors, strategichef på it-avdelningen hos Säkerhetspolisen. Foto: Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens it- och teknikavdelning är inte som någon annan arbetsplats. Med teknik i framkant och med unika arbetsmetoder och samarbeten bidrar varje enskild medarbetare till att skydda Sverige och, i förlängningen, säkra framtiden för demokratin.

Säkerhetspolisens uppdrag är att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. I praktiken innebär detta att arbeta för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten.
– Vi brukar säga att det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända inte heller händer. Och it- och teknikavdelningens uppgift är i sin tur att se till att vi har de bästa tekniska förutsättningarna för att kunna leverera på det uppdraget, säger Daniel Karlsson, it- och teknikchef på Säkerhetspolisen.
Daniel Karlsson kom till Säkerhetspolisen 2019 med uppdraget att bygga upp en ny it-organisation, och att förstärka myndighetens förmåga inom it och teknik. Han har en teknisk doktorsexamen från Linköpings universitet och har arbetat många år med ledning och forskningsutveckling inom olika teknikintensiva verksamheter.
– It- och teknikavdelningen på Säkerhetspolisen är en unik arbetsplats. Vi samverkar med Polisen, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten samt säkerhets- och underrättelsetjänster i andra länder. Vi utvecklar och använder unik teknik, och eftersom vi är de vi är gör vi saker man helt enkelt inte kan göra någon annanstans, säger Daniel Karlsson.
Samtidigt är det också en typisk, helt vanlig, it-avdelning. Här sitter alla kompetenser som normalt sett finns på vilken it-avdelning som helst. Men kontexten är alltid unik. Och man får inte ta med sig jobbet hem.
Daniel Karlsson förklarar:
– Säkerhetsnivån kräver att allt arbete sker på plats. Vi ställer högre krav på våra medarbetare men också på våra tekniska system för att skydda den känsliga information som vi hanterar. Vi kan inte heller prata om jobbet utanför våra väggar. Det skapar en stark kollegial sammanhållning. Alla omkring dig blir extra viktiga, både för uppdraget och socialt.

Alltid steget före
Den teknik som it- och teknikavdelningen utvecklar och förvaltar behöver vara i framkant. Alexandra Grimfors är strategichef på it-avdelningen och har en central roll i detta arbete. Hon är civilingenjör i informationsteknik i grunden och har arbetat i många år med digitaliseringsutveckling inom den offentliga sektorn.
– It- och teknikutvecklingen sker exponentiellt. Samtidigt påverkar omvärlden hur vi kan nyttja it och teknik på bästa sätt. Vi har sett en allvarlig omvärldsutveckling de senaste åren, med krig, koranbränningar, oroligheter i Mellanöstern och en höjd terrornivå. Det påverkar hur vi arbetar och utvecklar verksamheten, säger Alexandra.
– Det var också det som lockade mig till Säkerhetspolisen. Utmaningen, och allvaret, i vårt uppdrag är otroligt motiverande. Jag får möjlighet nyttja min kompetens i en mycket intressant kontext.

En utmaning värd sitt pris
I likhet med it-branschen överlag har Säkerhetspolisen ett löpande kompetensbehov inom de flesta områden och man anställer regelbundet ny personal. Men jämfört med många privata företag innebär rekryteringsprocessen i sig en extra utmaning.
– Alla kandidater genomgår som vanligt en noggrann prövning av teknisk kompetens och personliga egenskaper, men därtill kommer sedan ett antal ytterligare moment som exempelvis säkerhetsprövning, registerkontroll och psykologbedömning. Det är en extra lång och svår process att ta sig igenom. Men för den som har tålamod och lyckas passera nålsögat så väntar en unik och väldigt spännande yrkesupplevelse. Det är speciellt att jobba här och man känner sig lite utvald, säger Alexandra.
Som en följd av den omfattande rekryteringsprocessen och de höga säkerhets- och kompetenskrav som ställs satsar Säkerhetspolisen extra mycket på att medarbetarna ska trivas och stanna kvar. Alla medarbetare får exempelvis utöver den statliga tjänstepensionen en extra pensionsavsättning varje månad, och alla erbjuds generösa möjligheter att utöva friskvård under arbetstid.
– Vi har helt enkelt ett extraordinärt uppdrag att hantera. Så det säger sig självt att vi behöver ha extraordinär personal, säger Alexandra.

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen är Sveriges nationella säkerhetstjänst. Verksamheten är uppdelad i fem områden: kontraterrorism, författningsskydd, kontraspionage, säkerhetsskydd och personskydd. Verksamhet bedrivs från sex regionala kontor samt huvudkontoret i Solna. Majoriteten av medarbetarna är inte poliser, utan tekniker, ingenjörer, statsvetare och mycket mer.

sakerhetspolisen.se