Gartner

Globala it-trenderna 2024

Publicerad 13 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Demokratisk generativ AI, risk- och säkerhetshantering av AI, AI-stödd utveckling och intelligenta applikationer toppar listan när analysföretaget Gartner presenterar de tio viktigaste globala strategiska tekniktrenderna som kommer att prägla 2024. Även hållbarhet och kontinuerlig hantering av hot finns med på listan.

1. Demokratiserad generativ AI
Kombinationen av modeller som tränats upp, molntjänster och öppen källkod gör AI-tekniken mer tillgänglig för fler medarbetare. När informationskällor görs tillgängliga för fler demokratiseras färdigheter och kompetens i företagen. Utvecklingen förväntas gå mycket snabbt; 80 procent av alla företag kommer att ha distribuerat eller använt applikationer eller api:er som baseras på generativ
AI år 2026 enligt Gartner.

2. Risk- och säkerhetshantering av AI
När AI-användningen sprider sig ökar också behovet av att på olika sätt säkra AI-modellerna. Gartner kallar detta för AI trust, risk and security management. För att minimera risken för negativa effekter av AI-modellerna behövs verktyg för proaktivt dataskydd. 2024 kommer därför att präglas av olika former av AI-specifik säkerhet.

3. AI-förstärkt utveckling
Under 2024 kommer mjukvaruutvecklare att få allt mer stöd av generativ AI och maskininlärning i sitt dagliga arbete. Gartner förutspår att det leder till en ökad produktivitet och att utvecklarna kan fokusera mer på strategiska utmaningar.

4. Smarta applikationer
Efterfrågan på intelligenta applikationer ökar stadigt. Det kan handla om intelligens i applikationer och i AI-baserade tjänster som maskininlärning, vektorlager och anslutna data som anpassar sig dynamiskt till användaren.

5. Fler uppkopplade medarbetare
Intelligenta applikationer och personalanalys används för att på bästa sätt tillvarata medarbetarnas kompetens och förmåga att utveckla sina färdigheter. Gartner förutspår att 25 procent av världens CIO:er kommer att använda sig av den här typen av ”förstärkt uppkopplad arbetskraft” senast 2027.

6. Kontinuerlig hantering av hot
CTEM, continuous threat exposure management, är en metod för att kontinuerligt och systematiskt utvärdera tillgängligheten, exponeringen och utnyttjandet av en organisations digitala och fysiska tillgångar. Enligt Gartner kan företag som prioriterar säkerhetsinvesteringar baserat på CTEM fram till 2026 se antalet intrång minska med två tredjedelar.

7. Hållbar teknik
Efterfrågan på hållbar teknik ökar till följd av en ökande oro för energiförbrukningen som krävs när man använder teknik som IoT, molnberäkningar och AI. Teknik som kan skapa bättre miljömässiga och sociala resultat samlas enligt Gartner under begreppet hållbar teknik, som kommer att bli alltmer efterfrågat under 2024.

8. Plattformsteknik
ICP:er, molnplattformar som skräddarsytts för en viss bransch, kombinerar ofta underliggande SaaS-, PaaS- och IaaS-tjänster till ett komplett produktutbud. ICP:erna innehåller byggstenar som kan kombineras till kundspecifika lösningar. Enligt Gartner kommer de att användas för att påskynda affärsinitiativ i 70 procent av världens företag 2027.

9. Branschspecifika molnplattformar
Metaversum innebär att allt digitalt innehåll vi idag har tillgång till på internet existerar som en visuell, tredimensionell representation, obegränsat stor och med en enhetlig grundarkitektur. Enligt Gartners rapport kommer användningen av de teknologier som driver metaverse att öka.

10. Maskinkunder
Maskinkunder, som Gartner kallar ”custobots”, är icke-mänskliga ekonomiska aktörer som har förmågan att självständigt förhandla och köpa varor och tjänster i utbyte mot betalning. Gartner förutspår att det 2028 kommer att finnas 15 miljarder uppkopplade produkter med potential att bete sig som kunder. Därefter förutspår de ytterligare exponentiell tillväxt på området.